Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie chorobowe 341 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 081 zł
Zaliczka na podatek 1 111 zł
Całość - kwota brutto 13 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Luty 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Marzec 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Kwiecień 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Maj 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Czerwiec 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Lipiec 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Sierpień 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Wrzesień 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Październik 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 1 111,00 9 816,39
Listopad 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 2 988,00 7 939,39
Grudzień 13 916,00 1 358,20 208,74 340,94 1 080,73 11 758,00 3 763,00 7 164,39
Rocznie 166 992,00 16 298,40 2 504,88 4 091,28 12 968,76 141 096,00 4 889,00 113 267,68
Wynagrodzenie pracownika 13 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 905 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 232 zł
Fundusz Pracy (FP) 341 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Luty 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Marzec 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Kwiecień 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Maj 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Czerwiec 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Lipiec 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Sierpień 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Wrzesień 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Październik 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Listopad 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Grudzień 13 916,00 1 358,20 904,54 232,40 354,86 16 766,00 zł
Rocznie 166 992,00 16 298,40 10 854,48 2 788,80 4 258,32 201 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 816 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 816 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 047 zł
Zaliczka na podatek 1 116 zł
Całość - kwota brutto 13 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Luty 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Marzec 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Kwiecień 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Maj 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Czerwiec 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Lipiec 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Sierpień 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Wrzesień 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Październik 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Listopad 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Grudzień 13 106,00 1 279,15 196,59 0,00 1 046,72 9 304,00 1 116,00 9 467,06
Rocznie 157 272,00 15 349,80 2 359,08 0,00 12 560,64 111 648,00 840,00 113 604,72
Wynagrodzenie pracownika 13 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 279 zł
Ubezpieczenie rentowe 852 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 321 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 571 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Luty 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Marzec 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Kwiecień 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Maj 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Czerwiec 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Lipiec 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Sierpień 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Wrzesień 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Październik 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Listopad 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Grudzień 13 106,00 1 279,15 851,89 0,00 334,21 15 571,25 zł
Rocznie 157 272,00 15 349,80 10 222,68 0,00 4 010,52 186 855,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 467 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 467 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 571 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 558 zł
Całość - kwota brutto 11 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Luty 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Marzec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Kwiecień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Maj 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Czerwiec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Lipiec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Sierpień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Wrzesień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Październik 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Listopad 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Grudzień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 166,00 1 558,00 9 900,00
Rocznie 137 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 992,00 18 696,00 118 800,00
Wynagrodzenie pracownika 11 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Luty 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Marzec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Kwiecień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Maj 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Czerwiec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Lipiec 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Sierpień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Wrzesień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Październik 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Listopad 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Grudzień 11 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 458,00 zł
Rocznie 137 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 075 zł
Zaliczka na podatek 1 605 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 1 605,00 0,00 9 260,40
Luty 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 3 387,00 0,00 7 478,40
Marzec 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 3 396,00 0,00 7 469,40
Kwiecień 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 3 396,00 0,00 7 469,40
Maj 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 3 396,00 0,00 7 469,40
Czerwiec 11 940,00 0,00 0,00 0,00 1 074,60 0,00 3 396,00 0,00 7 469,40
Lipiec 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Sierpień 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Wrzesień 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Październik 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Listopad 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Grudzień 11 940,00 176,27 72,24 0,00 1 074,60 15,08 3 311,00 0,00 7 290,81
Rocznie 143 280,00 1 057,62 433,44 0,00 12 895,20 0,00 38 442,00 0,00 90 361,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 260 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.