Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie chorobowe 348 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 103 zł
Zaliczka na podatek 1 140 zł
Całość - kwota brutto 14 199 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Luty 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Marzec 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Kwiecień 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Maj 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Czerwiec 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Lipiec 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Sierpień 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Wrzesień 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 140,00 10 009,60
Październik 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 1 144,00 10 005,60
Listopad 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 3 841,00 7 308,60
Grudzień 14 199,00 1 385,82 212,99 347,88 1 102,71 12 002,00 3 841,00 7 308,60
Rocznie 170 388,00 16 629,84 2 555,88 4 174,56 13 232,52 144 024,00 5 860,00 114 709,20
Wynagrodzenie pracownika 14 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 923 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 237 zł
Fundusz Pracy (FP) 348 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Luty 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Marzec 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Kwiecień 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Maj 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Czerwiec 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Lipiec 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Sierpień 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Wrzesień 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Październik 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Listopad 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Grudzień 14 199,00 1 385,82 922,94 237,12 362,08 17 106,96 zł
Rocznie 170 388,00 16 629,84 11 075,28 2 845,44 4 344,96 205 283,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 658 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 201 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 068 zł
Zaliczka na podatek 1 139 zł
Całość - kwota brutto 13 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Luty 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Marzec 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Kwiecień 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Maj 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Czerwiec 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Lipiec 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Sierpień 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Wrzesień 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Październik 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Listopad 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Grudzień 13 370,00 1 304,91 200,55 0,00 1 067,81 9 492,00 1 139,00 9 657,69
Rocznie 160 440,00 15 658,92 2 406,60 0,00 12 813,72 113 904,00 852,00 115 892,28
Wynagrodzenie pracownika 13 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 869 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 328 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 885 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Luty 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Marzec 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Kwiecień 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Maj 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Czerwiec 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Lipiec 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Sierpień 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Wrzesień 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Październik 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Listopad 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Grudzień 13 370,00 1 304,91 869,05 0,00 340,94 15 884,90 zł
Rocznie 160 440,00 15 658,92 10 428,60 0,00 4 091,28 190 618,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 658 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 658 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 885 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 590 zł
Całość - kwota brutto 11 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Luty 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Marzec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Kwiecień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Maj 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Czerwiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Lipiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Sierpień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Wrzesień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Październik 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Listopad 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Grudzień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Rocznie 140 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 224,00 19 080,00 121 200,00
Wynagrodzenie pracownika 11 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Luty 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Marzec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Kwiecień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Maj 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Czerwiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Lipiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Sierpień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Wrzesień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Październik 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Listopad 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Grudzień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Rocznie 140 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 096 zł
Zaliczka na podatek 1 673 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 1 673,00 0,00 9 411,71
Luty 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 3 473,00 0,00 7 611,71
Marzec 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 3 473,00 0,00 7 611,71
Kwiecień 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 3 473,00 0,00 7 611,71
Maj 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 3 473,00 0,00 7 611,71
Czerwiec 12 181,00 0,00 0,00 0,00 1 096,29 0,00 3 473,00 0,00 7 611,71
Lipiec 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Sierpień 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Wrzesień 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Październik 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Listopad 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Grudzień 12 181,00 176,27 72,24 0,00 1 096,29 15,08 3 388,00 0,00 7 433,12
Rocznie 146 172,00 1 057,62 433,44 0,00 13 155,48 0,00 39 366,00 0,00 92 068,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 412 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.