Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie chorobowe 348 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 102 zł
Zaliczka na podatek 512 zł
Całość - kwota brutto 14 191 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Luty 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Marzec 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Kwiecień 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Maj 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Czerwiec 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Lipiec 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Sierpień 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Wrzesień 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Październik 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 512,00 10 631,32
Listopad 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 2 720,00 8 423,32
Grudzień 14 191,00 1 385,04 212,87 347,68 1 102,09 11 995,00 2 736,00 8 407,32
Rocznie 170 292,00 16 620,48 2 554,44 4 172,16 13 225,08 143 940,00 10 576,00 123 143,84
Wynagrodzenie pracownika 14 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 922 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 237 zł
Fundusz Pracy (FP) 348 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Luty 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Marzec 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Kwiecień 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Maj 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Czerwiec 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Lipiec 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Sierpień 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Wrzesień 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Październik 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Listopad 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Grudzień 14 191,00 1 385,04 922,42 236,99 361,87 17 097,32 zł
Rocznie 170 292,00 16 620,48 11 069,04 2 843,88 4 342,44 205 167,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 191 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 067 zł
Zaliczka na podatek 694 zł
Całość - kwota brutto 13 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Luty 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Marzec 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Kwiecień 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Maj 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Czerwiec 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Lipiec 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Sierpień 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Wrzesień 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Październik 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Listopad 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Grudzień 13 366,00 1 304,52 200,49 0,00 1 067,49 9 489,00 694,00 10 099,50
Rocznie 160 392,00 15 654,24 2 405,88 0,00 12 809,88 113 868,00 8 328,00 121 194,00
Wynagrodzenie pracownika 13 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 869 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 327 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Luty 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Marzec 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Kwiecień 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Maj 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Czerwiec 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Lipiec 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Sierpień 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Wrzesień 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Październik 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Listopad 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Grudzień 13 366,00 1 304,52 868,79 0,00 340,84 15 880,15 zł
Rocznie 160 392,00 15 654,24 10 425,48 0,00 4 090,08 190 561,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 590 zł
Całość - kwota brutto 11 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Luty 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Marzec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Kwiecień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Maj 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Czerwiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Lipiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Sierpień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Wrzesień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Październik 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Listopad 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Grudzień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 352,00 1 590,00 10 100,00
Rocznie 140 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 224,00 19 080,00 121 200,00
Wynagrodzenie pracownika 11 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Luty 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Marzec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Kwiecień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Maj 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Czerwiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Lipiec 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Sierpień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Wrzesień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Październik 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Listopad 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Grudzień 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 690,00 zł
Rocznie 140 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 670 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 173 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 0,00 10 503,00
Luty 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 8 703,00
Marzec 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 8 703,00
Kwiecień 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 8 703,00
Maj 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 8 703,00
Czerwiec 12 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 0,00 8 703,00
Lipiec 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Sierpień 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Wrzesień 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Październik 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Listopad 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Grudzień 12 173,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 386,00 0,00 8 523,41
Rocznie 146 076,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 39 336,00 0,00 105 158,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 503 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.