Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 351 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 113 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Całość - kwota brutto 14 333 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Luty 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Marzec 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Kwiecień 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Maj 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Czerwiec 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Lipiec 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Sierpień 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Wrzesień 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 522,00 10 732,83
Październik 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 699,00 10 555,83
Listopad 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 2 765,00 8 489,83
Grudzień 14 333,00 1 398,90 215,00 351,16 1 113,11 12 118,00 2 765,00 8 489,83
Rocznie 171 996,00 16 786,80 2 580,00 4 213,92 13 357,32 145 416,00 10 927,00 124 130,96
Wynagrodzenie pracownika 14 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 932 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 239 zł
Fundusz Pracy (FP) 351 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 268 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Luty 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Marzec 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Kwiecień 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Maj 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Czerwiec 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Lipiec 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Sierpień 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Wrzesień 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Październik 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Listopad 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Grudzień 14 333,00 1 398,90 931,65 239,36 365,49 17 268,40 zł
Rocznie 171 996,00 16 786,80 11 179,80 2 872,32 4 385,88 207 220,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 733 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 733 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 268 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 078 zł
Zaliczka na podatek 701 zł
Całość - kwota brutto 13 499 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Luty 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Marzec 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Kwiecień 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Maj 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Czerwiec 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Lipiec 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Sierpień 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Wrzesień 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Październik 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Listopad 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Grudzień 13 499,00 1 317,50 202,49 0,00 1 078,11 9 583,00 701,00 10 199,90
Rocznie 161 988,00 15 810,00 2 429,88 0,00 12 937,32 114 996,00 8 412,00 122 398,80
Wynagrodzenie pracownika 13 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 877 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 331 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Luty 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Marzec 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Kwiecień 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Maj 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Czerwiec 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Lipiec 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Sierpień 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Wrzesień 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Październik 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Listopad 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Grudzień 13 499,00 1 317,50 877,44 0,00 344,23 16 038,17 zł
Rocznie 161 988,00 15 810,00 10 529,28 0,00 4 130,76 192 458,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 499 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 606 zł
Całość - kwota brutto 11 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Luty 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Marzec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Kwiecień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Maj 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Czerwiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Lipiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Sierpień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Wrzesień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Październik 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Listopad 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Grudzień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Rocznie 141 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 340,00 19 272,00 122 400,00
Wynagrodzenie pracownika 11 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Luty 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Marzec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Kwiecień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Maj 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Czerwiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Lipiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Sierpień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Wrzesień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Październik 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Listopad 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Grudzień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Rocznie 141 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 584 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 709 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 709,00 0,00 10 584,00
Luty 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 8 784,00
Marzec 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 8 784,00
Kwiecień 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 8 784,00
Maj 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 8 784,00
Czerwiec 12 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,00 0,00 8 784,00
Lipiec 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Sierpień 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Wrzesień 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Październik 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Listopad 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Grudzień 12 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 424,00 0,00 8 605,41
Rocznie 147 516,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 39 798,00 0,00 106 136,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 584 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.