Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 351 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 114 zł
Zaliczka na podatek 1 155 zł
Całość - kwota brutto 14 341 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Luty 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Marzec 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Kwiecień 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Maj 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Czerwiec 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Lipiec 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Sierpień 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Wrzesień 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 155,00 10 106,11
Październik 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 1 405,00 9 856,11
Listopad 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 3 880,00 7 381,11
Grudzień 14 341,00 1 399,68 215,12 351,35 1 113,74 12 125,00 3 880,00 7 381,11
Rocznie 172 092,00 16 796,16 2 581,44 4 216,20 13 364,88 145 500,00 6 192,00 115 573,32
Wynagrodzenie pracownika 14 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 932 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 239 zł
Fundusz Pracy (FP) 351 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Luty 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Marzec 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Kwiecień 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Maj 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Czerwiec 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Lipiec 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Sierpień 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Wrzesień 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Październik 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Listopad 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Grudzień 14 341,00 1 399,68 932,17 239,49 365,69 17 278,03 zł
Rocznie 172 092,00 16 796,16 11 186,04 2 873,88 4 388,28 207 336,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 341 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 106 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 106 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 754 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 078 zł
Zaliczka na podatek 1 150 zł
Całość - kwota brutto 13 503 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Luty 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Marzec 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Kwiecień 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Maj 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Czerwiec 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Lipiec 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Sierpień 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Wrzesień 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Październik 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Listopad 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Grudzień 13 503,00 1 317,89 202,55 0,00 1 078,43 9 586,00 1 150,00 9 753,81
Rocznie 162 036,00 15 814,68 2 430,60 0,00 12 941,16 115 032,00 864,00 117 045,72
Wynagrodzenie pracownika 13 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 878 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 331 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 043 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Luty 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Marzec 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Kwiecień 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Maj 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Czerwiec 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Lipiec 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Sierpień 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Wrzesień 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Październik 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Listopad 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Grudzień 13 503,00 1 317,89 877,70 0,00 344,32 16 042,91 zł
Rocznie 162 036,00 15 814,68 10 532,40 0,00 4 131,84 192 514,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 503 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 754 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 754 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 043 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 606 zł
Całość - kwota brutto 11 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Luty 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Marzec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Kwiecień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Maj 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Czerwiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Lipiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Sierpień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Wrzesień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Październik 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Listopad 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Grudzień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 445,00 1 606,00 10 200,00
Rocznie 141 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 340,00 19 272,00 122 400,00
Wynagrodzenie pracownika 11 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Luty 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Marzec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Kwiecień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Maj 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Czerwiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Lipiec 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Sierpień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Wrzesień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Październik 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Listopad 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Grudzień 11 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 806,00 zł
Rocznie 141 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 107 zł
Zaliczka na podatek 1 711 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 1 711,00 0,00 9 482,91
Luty 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 3 511,00 0,00 7 682,91
Marzec 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 3 511,00 0,00 7 682,91
Kwiecień 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 3 511,00 0,00 7 682,91
Maj 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 3 511,00 0,00 7 682,91
Czerwiec 12 301,00 0,00 0,00 0,00 1 107,09 0,00 3 511,00 0,00 7 682,91
Lipiec 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Sierpień 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Wrzesień 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Październik 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Listopad 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Grudzień 12 301,00 176,27 72,24 0,00 1 107,09 15,08 3 427,00 0,00 7 503,32
Rocznie 147 612,00 1 057,62 433,44 0,00 13 285,08 0,00 39 828,00 0,00 92 917,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 483 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.