Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie chorobowe 334 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 058 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 13 624 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Luty 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Marzec 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Kwiecień 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Maj 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Czerwiec 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Lipiec 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Sierpień 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Wrzesień 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Październik 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 473,00 10 225,10
Listopad 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 1 458,00 9 240,10
Grudzień 13 624,00 1 329,70 204,36 333,79 1 058,05 11 506,00 2 624,00 8 074,10
Rocznie 163 488,00 15 956,40 2 452,32 4 005,48 12 696,60 138 072,00 8 812,00 119 565,20
Wynagrodzenie pracownika 13 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 886 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 228 zł
Fundusz Pracy (FP) 334 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Luty 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Marzec 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Kwiecień 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Maj 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Czerwiec 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Lipiec 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Sierpień 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Wrzesień 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Październik 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Listopad 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Grudzień 13 624,00 1 329,70 885,56 227,52 347,41 16 414,19 zł
Rocznie 163 488,00 15 956,40 10 626,72 2 730,24 4 168,92 196 970,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 624 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 225 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 225 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 025 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 12 837 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Luty 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Marzec 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Kwiecień 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Maj 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Czerwiec 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Lipiec 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Sierpień 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Wrzesień 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Październik 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Listopad 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Grudzień 12 837,00 1 252,89 192,56 0,00 1 025,24 9 113,00 666,00 9 700,31
Rocznie 154 044,00 15 034,68 2 310,72 0,00 12 302,88 109 356,00 7 992,00 116 403,72
Wynagrodzenie pracownika 12 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 253 zł
Ubezpieczenie rentowe 834 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 315 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Luty 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Marzec 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Kwiecień 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Maj 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Czerwiec 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Lipiec 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Sierpień 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Wrzesień 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Październik 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Listopad 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Grudzień 12 837,00 1 252,89 834,41 0,00 327,35 15 251,65 zł
Rocznie 154 044,00 15 034,68 10 012,92 0,00 3 928,20 183 019,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 837 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 527 zł
Całość - kwota brutto 11 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Luty 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Marzec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Kwiecień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Maj 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Czerwiec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Lipiec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Sierpień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Wrzesień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Październik 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Listopad 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Grudzień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 982,00 1 527,00 9 700,00
Rocznie 134 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 784,00 18 324,00 116 400,00
Wynagrodzenie pracownika 11 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Luty 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Marzec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Kwiecień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Maj 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Czerwiec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Lipiec 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Sierpień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Wrzesień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Październik 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Listopad 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Grudzień 11 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 227,00 zł
Rocznie 134 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 562 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 691 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562,00 0,00 10 129,00
Luty 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 0,00 8 421,00
Marzec 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 8 375,00
Kwiecień 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 8 375,00
Maj 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 8 375,00
Czerwiec 11 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,00 0,00 8 375,00
Lipiec 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Sierpień 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Wrzesień 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Październik 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Listopad 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Grudzień 11 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 232,00 0,00 8 195,41
Rocznie 140 292,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 37 488,00 0,00 101 222,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 129 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.