Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie chorobowe 330 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 047 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 13 483 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Luty 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Marzec 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Kwiecień 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Maj 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Czerwiec 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Lipiec 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Sierpień 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Wrzesień 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Październik 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 463,00 10 124,38
Listopad 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 1 247,00 9 340,38
Grudzień 13 483,00 1 315,94 202,25 330,33 1 047,10 11 384,00 2 596,00 7 991,38
Rocznie 161 796,00 15 791,28 2 427,00 3 963,96 12 565,20 136 608,00 8 473,00 118 575,56
Wynagrodzenie pracownika 13 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 876 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 225 zł
Fundusz Pracy (FP) 330 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 16 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Luty 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Marzec 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Kwiecień 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Maj 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Czerwiec 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Lipiec 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Sierpień 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Wrzesień 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Październik 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Listopad 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Grudzień 13 483,00 1 315,94 876,40 225,17 343,81 16 244,32 zł
Rocznie 161 796,00 15 791,28 10 516,80 2 702,04 4 125,72 194 931,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 483 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 124 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 124 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 015 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Całość - kwota brutto 12 705 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Luty 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Marzec 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Kwiecień 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Maj 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Czerwiec 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Lipiec 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Sierpień 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Wrzesień 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Październik 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Listopad 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Grudzień 12 705,00 1 240,01 190,58 0,00 1 014,70 9 020,00 660,00 9 599,71
Rocznie 152 460,00 14 880,12 2 286,96 0,00 12 176,40 108 240,00 7 920,00 115 196,52
Wynagrodzenie pracownika 12 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 826 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 311 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Luty 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Marzec 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Kwiecień 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Maj 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Czerwiec 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Lipiec 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Sierpień 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Wrzesień 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Październik 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Listopad 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Grudzień 12 705,00 1 240,01 825,83 0,00 323,98 15 094,82 zł
Rocznie 152 460,00 14 880,12 9 909,96 0,00 3 887,76 181 137,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 705 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 511 zł
Całość - kwota brutto 11 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Luty 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Marzec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Kwiecień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Maj 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Czerwiec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Lipiec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Sierpień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Wrzesień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Październik 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Listopad 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Grudzień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 889,00 1 511,00 9 600,00
Rocznie 133 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 668,00 18 132,00 115 200,00
Wynagrodzenie pracownika 11 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Luty 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Marzec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Kwiecień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Maj 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Czerwiec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Lipiec 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Sierpień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Wrzesień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Październik 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Listopad 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Grudzień 11 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 zł
Rocznie 133 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 542 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 542,00 0,00 10 028,00
Luty 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 0,00 8 357,00
Marzec 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 277,00 0,00 8 293,00
Kwiecień 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 277,00 0,00 8 293,00
Maj 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 277,00 0,00 8 293,00
Czerwiec 11 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 277,00 0,00 8 293,00
Lipiec 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Sierpień 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Wrzesień 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Październik 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Listopad 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Grudzień 11 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 193,00 0,00 8 113,41
Rocznie 138 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 37 021,00 0,00 100 237,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 028 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.