Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie chorobowe 337 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 070 zł
Zaliczka na podatek 1 096 zł
Całość - kwota brutto 13 774 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Luty 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Marzec 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Kwiecień 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Maj 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Czerwiec 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Lipiec 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Sierpień 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Wrzesień 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Październik 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 1 096,00 9 719,89
Listopad 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 2 696,00 8 119,89
Grudzień 13 774,00 1 344,34 206,61 337,46 1 069,70 11 636,00 3 724,00 7 091,89
Rocznie 165 288,00 16 132,08 2 479,32 4 049,52 12 836,40 139 632,00 4 550,00 112 410,68
Wynagrodzenie pracownika 13 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 895 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 230 zł
Fundusz Pracy (FP) 337 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 595 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Luty 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Marzec 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Kwiecień 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Maj 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Czerwiec 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Lipiec 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Sierpień 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Wrzesień 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Październik 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Listopad 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Grudzień 13 774,00 1 344,34 895,31 230,03 351,23 16 594,91 zł
Rocznie 165 288,00 16 132,08 10 743,72 2 760,36 4 214,76 199 138,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 774 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 595 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 036 zł
Zaliczka na podatek 1 105 zł
Całość - kwota brutto 12 973 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Luty 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Marzec 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Kwiecień 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Maj 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Czerwiec 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Lipiec 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Sierpień 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Wrzesień 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Październik 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Listopad 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Grudzień 12 973,00 1 266,16 194,60 0,00 1 036,10 9 210,00 1 105,00 9 370,94
Rocznie 155 676,00 15 193,92 2 335,20 0,00 12 433,20 110 520,00 828,00 112 451,28
Wynagrodzenie pracownika 12 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 843 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 318 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 413 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Luty 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Marzec 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Kwiecień 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Maj 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Czerwiec 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Lipiec 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Sierpień 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Wrzesień 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Październik 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Listopad 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Grudzień 12 973,00 1 266,16 843,25 0,00 330,81 15 413,22 zł
Rocznie 155 676,00 15 193,92 10 119,00 0,00 3 969,72 184 958,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 973 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 371 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 371 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 413 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 543 zł
Całość - kwota brutto 11 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Luty 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Marzec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Kwiecień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Maj 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Czerwiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Lipiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Sierpień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Wrzesień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Październik 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Listopad 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Grudzień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Rocznie 136 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 888,00 18 516,00 117 600,00
Wynagrodzenie pracownika 11 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Luty 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Marzec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Kwiecień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Maj 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Czerwiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Lipiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Sierpień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Wrzesień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Październik 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Listopad 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Grudzień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Rocznie 136 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 064 zł
Zaliczka na podatek 1 584 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 1 584,00 0,00 9 171,29
Luty 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 3 330,00 0,00 7 425,29
Marzec 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 3 357,00 0,00 7 398,29
Kwiecień 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 3 357,00 0,00 7 398,29
Maj 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 3 357,00 0,00 7 398,29
Czerwiec 11 819,00 0,00 0,00 0,00 1 063,71 0,00 3 357,00 0,00 7 398,29
Lipiec 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Sierpień 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Wrzesień 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Październik 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Listopad 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Grudzień 11 819,00 176,27 72,24 0,00 1 063,71 15,08 3 273,00 0,00 7 218,70
Rocznie 141 828,00 1 057,62 433,44 0,00 12 764,52 0,00 37 980,00 0,00 89 501,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 171 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.