Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie chorobowe 337 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 069 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 13 766 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Luty 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Marzec 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Kwiecień 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Maj 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Czerwiec 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Lipiec 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Sierpień 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Wrzesień 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Październik 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 483,00 10 326,60
Listopad 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 1 671,00 9 138,60
Grudzień 13 766,00 1 343,56 206,49 337,27 1 069,08 11 629,00 2 652,00 8 157,60
Rocznie 165 192,00 16 122,72 2 477,88 4 047,24 12 828,96 139 548,00 9 153,00 120 562,20
Wynagrodzenie pracownika 13 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 895 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 230 zł
Fundusz Pracy (FP) 337 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 585 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Luty 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Marzec 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Kwiecień 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Maj 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Czerwiec 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Lipiec 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Sierpień 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Wrzesień 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Październik 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Listopad 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Grudzień 13 766,00 1 343,56 894,79 229,89 351,04 16 585,28 zł
Rocznie 165 192,00 16 122,72 10 737,48 2 758,68 4 212,48 199 023,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 766 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 585 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 036 zł
Zaliczka na podatek 673 zł
Całość - kwota brutto 12 969 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Luty 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Marzec 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Kwiecień 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Maj 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Czerwiec 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Lipiec 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Sierpień 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Wrzesień 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Październik 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Listopad 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Grudzień 12 969,00 1 265,77 194,54 0,00 1 035,78 9 207,00 673,00 9 799,91
Rocznie 155 628,00 15 189,24 2 334,48 0,00 12 429,36 110 484,00 8 076,00 117 598,92
Wynagrodzenie pracownika 12 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 843 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 318 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Luty 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Marzec 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Kwiecień 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Maj 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Czerwiec 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Lipiec 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Sierpień 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Wrzesień 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Październik 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Listopad 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Grudzień 12 969,00 1 265,77 842,99 0,00 330,71 15 408,47 zł
Rocznie 155 628,00 15 189,24 10 115,88 0,00 3 968,52 184 901,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 969 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 543 zł
Całość - kwota brutto 11 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Luty 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Marzec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Kwiecień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Maj 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Czerwiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Lipiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Sierpień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Wrzesień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Październik 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Listopad 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Grudzień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 074,00 1 543,00 9 800,00
Rocznie 136 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 888,00 18 516,00 117 600,00
Wynagrodzenie pracownika 11 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Luty 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Marzec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Kwiecień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Maj 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Czerwiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Lipiec 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Sierpień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Wrzesień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Październik 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Listopad 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Grudzień 11 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 343,00 zł
Rocznie 136 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 583 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 11 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 0,00 10 228,00
Luty 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 0,00 8 485,00
Marzec 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 355,00 0,00 8 456,00
Kwiecień 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 355,00 0,00 8 456,00
Maj 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 355,00 0,00 8 456,00
Czerwiec 11 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 355,00 0,00 8 456,00
Lipiec 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Sierpień 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Wrzesień 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Październik 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Listopad 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Grudzień 11 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 270,00 0,00 8 277,41
Rocznie 141 732,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 37 949,00 0,00 102 201,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.