Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie chorobowe 355 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 125 zł
Zaliczka na podatek 1 170 zł
Całość - kwota brutto 14 483 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Luty 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Marzec 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Kwiecień 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Maj 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Czerwiec 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Lipiec 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Sierpień 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Wrzesień 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 170,00 10 202,62
Październik 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 1 664,00 9 708,62
Listopad 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 3 919,00 7 453,62
Grudzień 14 483,00 1 413,54 217,25 354,83 1 124,76 12 247,00 3 919,00 7 453,62
Rocznie 173 796,00 16 962,48 2 607,00 4 257,96 13 497,12 146 964,00 6 532,00 116 439,44
Wynagrodzenie pracownika 14 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 941 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 242 zł
Fundusz Pracy (FP) 355 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Luty 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Marzec 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Kwiecień 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Maj 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Czerwiec 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Lipiec 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Sierpień 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Wrzesień 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Październik 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Listopad 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Grudzień 14 483,00 1 413,54 941,40 241,87 369,31 17 449,12 zł
Rocznie 173 796,00 16 962,48 11 296,80 2 902,44 4 431,72 209 389,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 483 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 203 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 089 zł
Zaliczka na podatek 1 162 zł
Całość - kwota brutto 13 635 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Luty 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Marzec 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Kwiecień 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Maj 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Czerwiec 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Lipiec 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Sierpień 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Wrzesień 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Październik 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Listopad 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Grudzień 13 635,00 1 330,78 204,53 0,00 1 088,97 9 680,00 1 162,00 9 849,12
Rocznie 163 620,00 15 969,36 2 454,36 0,00 13 067,64 116 160,00 876,00 118 189,44
Wynagrodzenie pracownika 13 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 886 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 334 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Luty 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Marzec 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Kwiecień 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Maj 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Czerwiec 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Lipiec 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Sierpień 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Wrzesień 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Październik 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Listopad 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Grudzień 13 635,00 1 330,78 886,28 0,00 347,70 16 199,76 zł
Rocznie 163 620,00 15 969,36 10 635,36 0,00 4 172,40 194 397,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 635 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 849 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 621 zł
Całość - kwota brutto 11 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Luty 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Marzec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Kwiecień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Maj 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Czerwiec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Lipiec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Sierpień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Wrzesień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Październik 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Listopad 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Grudzień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 537,00 1 621,00 10 300,00
Rocznie 143 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 444,00 19 452,00 123 600,00
Wynagrodzenie pracownika 11 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Luty 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Marzec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Kwiecień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Maj 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Czerwiec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Lipiec 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Sierpień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Wrzesień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Październik 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Listopad 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Grudzień 11 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 921,00 zł
Rocznie 143 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 118 zł
Zaliczka na podatek 1 750 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 1 750,00 0,00 9 554,02
Luty 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 3 550,00 0,00 7 754,02
Marzec 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 3 550,00 0,00 7 754,02
Kwiecień 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 3 550,00 0,00 7 754,02
Maj 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 3 550,00 0,00 7 754,02
Czerwiec 12 422,00 0,00 0,00 0,00 1 117,98 0,00 3 550,00 0,00 7 754,02
Lipiec 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Sierpień 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Wrzesień 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Październik 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Listopad 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Grudzień 12 422,00 176,27 72,24 0,00 1 117,98 15,08 3 466,00 0,00 7 574,43
Rocznie 149 064,00 1 057,62 433,44 0,00 13 415,76 0,00 40 296,00 0,00 93 770,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 554 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.