Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie chorobowe 344 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 091 zł
Zaliczka na podatek 1 035 zł
Całość - kwota brutto 14 053 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Luty 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Marzec 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Kwiecień 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Maj 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Czerwiec 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Lipiec 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 1 035,00 9 999,96
Sierpień 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 2 457,00 8 577,96
Wrzesień 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 2 861,00 8 173,96
Październik 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 2 861,00 8 173,96
Listopad 14 053,00 1 371,57 210,80 344,30 1 091,37 11 876,00 2 861,00 8 173,96
Grudzień 14 053,00 217,39 33,35 344,30 1 211,22 13 208,00 3 184,00 9 062,74
Rocznie 168 636,00 15 304,66 2 352,15 4 131,60 13 216,29 143 844,00 21 469,00 112 162,30
Wynagrodzenie pracownika 14 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 913 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 235 zł
Fundusz Pracy (FP) 344 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Luty 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Marzec 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Kwiecień 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Maj 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Czerwiec 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Lipiec 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Sierpień 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Wrzesień 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Październik 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Listopad 14 053,00 1 371,57 913,45 234,69 358,35 16 931,06 zł
Grudzień 14 053,00 217,39 144,70 234,69 358,35 15 008,13 zł
Rocznie 168 636,00 15 304,66 10 192,65 2 816,28 4 300,20 201 249,79 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 057 zł
Zaliczka na podatek 687 zł
Całość - kwota brutto 13 234 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Luty 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Marzec 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Kwiecień 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Maj 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Czerwiec 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Lipiec 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Sierpień 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Wrzesień 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Październik 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Listopad 13 234,00 1 291,64 198,51 0,00 1 056,95 9 395,00 687,00 9 999,90
Grudzień 13 234,00 1 096,62 168,54 0,00 1 077,20 9 575,00 700,00 10 191,64
Rocznie 158 808,00 15 304,66 2 352,15 0,00 12 703,65 112 920,00 8 257,00 120 190,54
Wynagrodzenie pracownika 13 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 860 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 324 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Luty 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Marzec 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Kwiecień 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Maj 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Czerwiec 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Lipiec 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Sierpień 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Wrzesień 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Październik 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Listopad 13 234,00 1 291,64 860,21 0,00 337,46 15 723,31 zł
Grudzień 13 234,00 1 096,62 730,34 0,00 337,46 15 398,42 zł
Rocznie 158 808,00 15 304,66 10 192,65 0,00 4 049,52 188 354,83 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 574 zł
Całość - kwota brutto 11 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Luty 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Marzec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Kwiecień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Maj 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Czerwiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Lipiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Sierpień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Wrzesień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Październik 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Listopad 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Grudzień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Rocznie 138 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 108,00 18 888,00 120 000,00
Wynagrodzenie pracownika 11 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Luty 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Marzec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Kwiecień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Maj 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Czerwiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Lipiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Sierpień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Wrzesień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Październik 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Listopad 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Grudzień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Rocznie 138 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 1 694 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 056 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Luty 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Marzec 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Kwiecień 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Maj 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Czerwiec 12 056,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 694,00 0,00 9 999,66
Lipiec 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 655,00 0,00 9 810,97
Sierpień 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 225,00 0,00 8 240,97
Wrzesień 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 429,00 0,00 8 036,97
Październik 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 429,00 0,00 8 036,97
Listopad 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 429,00 0,00 8 036,97
Grudzień 12 056,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 429,00 0,00 8 036,97
Rocznie 144 672,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 28 760,00 0,00 110 197,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ