Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie chorobowe 344 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 092 zł
Zaliczka na podatek 1 126 zł
Całość - kwota brutto 14 058 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Luty 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Marzec 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Kwiecień 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Maj 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Czerwiec 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Lipiec 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Sierpień 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Wrzesień 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Październik 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 1 126,00 9 912,89
Listopad 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 3 421,00 7 617,89
Grudzień 14 058,00 1 372,06 210,87 344,42 1 091,76 11 881,00 3 802,00 7 236,89
Rocznie 168 696,00 16 464,72 2 530,44 4 133,04 13 101,12 142 572,00 5 379,00 113 983,68
Wynagrodzenie pracownika 14 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 914 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 235 zł
Fundusz Pracy (FP) 344 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 937 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Luty 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Marzec 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Kwiecień 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Maj 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Czerwiec 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Lipiec 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Sierpień 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Wrzesień 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Październik 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Listopad 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Grudzień 14 058,00 1 372,06 913,77 234,77 358,48 16 937,08 zł
Rocznie 168 696,00 16 464,72 10 965,24 2 817,24 4 301,76 203 244,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 913 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 913 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 937 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 057 zł
Zaliczka na podatek 1 128 zł
Całość - kwota brutto 13 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Luty 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Marzec 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Kwiecień 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Maj 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Czerwiec 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Lipiec 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Sierpień 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Wrzesień 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Październik 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Listopad 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Grudzień 13 238,00 1 292,03 198,57 0,00 1 057,27 9 398,00 1 128,00 9 562,37
Rocznie 158 856,00 15 504,36 2 382,84 0,00 12 687,24 112 776,00 840,00 114 748,44
Wynagrodzenie pracownika 13 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 292 zł
Ubezpieczenie rentowe 860 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 324 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 728 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Luty 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Marzec 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Kwiecień 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Maj 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Czerwiec 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Lipiec 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Sierpień 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Wrzesień 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Październik 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Listopad 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Grudzień 13 238,00 1 292,03 860,47 0,00 337,57 15 728,07 zł
Rocznie 158 856,00 15 504,36 10 325,64 0,00 4 050,84 188 736,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 562 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 562 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 728 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 574 zł
Całość - kwota brutto 11 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Luty 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Marzec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Kwiecień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Maj 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Czerwiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Lipiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Sierpień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Wrzesień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Październik 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Listopad 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Grudzień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 1 574,00 10 000,00
Rocznie 138 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 108,00 18 888,00 120 000,00
Wynagrodzenie pracownika 11 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 11 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Luty 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Marzec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Kwiecień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Maj 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Czerwiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Lipiec 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Sierpień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Wrzesień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Październik 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Listopad 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Grudzień 11 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 zł
Rocznie 138 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 11 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 085 zł
Zaliczka na podatek 1 634 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 1 634,00 0,00 9 340,60
Luty 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 3 434,00 0,00 7 540,60
Marzec 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 3 434,00 0,00 7 540,60
Kwiecień 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 3 434,00 0,00 7 540,60
Maj 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 3 434,00 0,00 7 540,60
Czerwiec 12 060,00 0,00 0,00 0,00 1 085,40 0,00 3 434,00 0,00 7 540,60
Lipiec 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Sierpień 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Wrzesień 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Październik 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Listopad 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Grudzień 12 060,00 176,27 72,24 0,00 1 085,40 15,08 3 350,00 0,00 7 361,01
Rocznie 144 720,00 1 057,62 433,44 0,00 13 024,80 0,00 38 904,00 0,00 91 209,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 341 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.