Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 990 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 99 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 277 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Luty 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Marzec 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Kwiecień 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Maj 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Czerwiec 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Lipiec 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Sierpień 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Wrzesień 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Październik 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Listopad 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Grudzień 1 277,00 124,64 19,16 31,29 99,17 852,00 0,00 1 002,74
Rocznie 15 324,00 1 495,68 229,92 375,48 0,00 10 224,00 0,00 12 032,88
Wynagrodzenie pracownika 1 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 21 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Luty 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Marzec 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Kwiecień 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Maj 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Czerwiec 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Lipiec 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Sierpień 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Wrzesień 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Październik 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Listopad 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Grudzień 1 277,00 124,64 83,01 21,33 32,57 1 538,55 zł
Rocznie 15 324,00 1 495,68 996,12 255,96 390,84 18 462,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 003 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 128 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 105 zł
Zaliczka na podatek 112 zł
Całość - kwota brutto 1 314 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Luty 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Marzec 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Kwiecień 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Maj 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Czerwiec 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Lipiec 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Sierpień 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Wrzesień 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Październik 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Listopad 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Grudzień 1 314,00 128,25 19,71 0,00 104,94 933,00 112,00 949,14
Rocznie 15 768,00 1 539,00 236,52 0,00 1 259,28 11 196,00 84,00 11 389,68
Wynagrodzenie pracownika 1 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 128 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 561 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Luty 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Marzec 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Kwiecień 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Maj 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Czerwiec 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Lipiec 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Sierpień 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Wrzesień 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Październik 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Listopad 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Grudzień 1 314,00 128,25 85,41 0,00 33,50 1 561,16 zł
Rocznie 15 768,00 1 539,00 1 024,92 0,00 402,00 18 733,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 314 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 949 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 949 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 561 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Całość - kwota brutto 1 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Luty 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Marzec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Kwiecień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Maj 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Czerwiec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Lipiec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Sierpień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Wrzesień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Październik 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Listopad 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Grudzień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 156,00 990,00
Rocznie 13 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 004,00 1 872,00 11 880,00
Wynagrodzenie pracownika 1 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 146 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Luty 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Marzec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Kwiecień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Maj 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Czerwiec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Lipiec 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Sierpień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Wrzesień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Październik 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Listopad 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Grudzień 1 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 zł
Rocznie 13 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 146 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 994 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Luty 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Marzec 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Kwiecień 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Maj 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Czerwiec 994,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 723,10
Lipiec 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Sierpień 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Wrzesień 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Październik 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Listopad 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Grudzień 994,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 459,51
Rocznie 11 928,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 7 095,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 994 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 723 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.