Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 950 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 18 zł
Ubezpieczenie chorobowe 30 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 95 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Luty 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Marzec 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Kwiecień 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Maj 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Czerwiec 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Lipiec 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Sierpień 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Wrzesień 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Październik 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Listopad 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Grudzień 1 218,00 118,88 18,27 29,84 94,59 801,00 0,00 956,42
Rocznie 14 616,00 1 426,56 219,24 358,08 0,00 9 612,00 0,00 11 477,04
Wynagrodzenie pracownika 1 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 20 zł
Fundusz Pracy (FP) 30 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 467 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Luty 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Marzec 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Kwiecień 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Maj 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Czerwiec 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Lipiec 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Sierpień 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Wrzesień 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Październik 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Listopad 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Grudzień 1 218,00 118,88 79,17 20,34 31,06 1 467,45 zł
Rocznie 14 616,00 1 426,56 950,04 244,08 372,72 17 609,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 956 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 956 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 467 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 101 zł
Zaliczka na podatek 107 zł
Całość - kwota brutto 1 261 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Luty 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Marzec 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Kwiecień 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Maj 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Czerwiec 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Lipiec 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Sierpień 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Wrzesień 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Październik 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Listopad 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Grudzień 1 261,00 123,07 18,92 0,00 100,71 895,00 107,00 910,90
Rocznie 15 132,00 1 476,84 227,04 0,00 1 208,52 10 740,00 84,00 10 930,80
Wynagrodzenie pracownika 1 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 498 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Luty 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Marzec 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Kwiecień 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Maj 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Czerwiec 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Lipiec 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Sierpień 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Wrzesień 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Październik 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Listopad 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Grudzień 1 261,00 123,07 81,97 0,00 32,15 1 498,19 zł
Rocznie 15 132,00 1 476,84 983,64 0,00 385,80 17 978,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 261 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 911 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 911 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 498 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 1 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Luty 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Marzec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Kwiecień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Maj 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Czerwiec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Lipiec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Sierpień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Wrzesień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Październik 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Listopad 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Grudzień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 150,00 950,00
Rocznie 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 800,00 11 400,00
Wynagrodzenie pracownika 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Luty 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Marzec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Kwiecień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Maj 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Czerwiec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Lipiec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Sierpień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Wrzesień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Październik 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Listopad 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Grudzień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 zł
Rocznie 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 954 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Luty 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Marzec 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Kwiecień 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Maj 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Czerwiec 954,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 683,10
Lipiec 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Sierpień 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Wrzesień 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Październik 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Listopad 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Grudzień 954,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 419,51
Rocznie 11 448,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 615,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 683 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.