Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 010 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 305 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Luty 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Marzec 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Kwiecień 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Maj 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Czerwiec 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Lipiec 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Sierpień 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Wrzesień 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Październik 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Listopad 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Grudzień 1 305,00 127,37 19,58 31,97 0,00 876,00 0,00 1 126,08
Rocznie 15 660,00 1 528,44 234,96 383,64 0,00 10 512,00 0,00 13 512,96
Wynagrodzenie pracownika 1 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 572 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Luty 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Marzec 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Kwiecień 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Maj 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Czerwiec 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Lipiec 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Sierpień 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Wrzesień 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Październik 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Listopad 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Grudzień 1 305,00 127,37 84,83 21,79 33,28 1 572,27 zł
Rocznie 15 660,00 1 528,44 1 017,96 261,48 399,36 18 867,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 126 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 126 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 572 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 107 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 1 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Luty 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Marzec 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Kwiecień 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Maj 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Czerwiec 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Lipiec 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Sierpień 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Wrzesień 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Październik 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Listopad 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Grudzień 1 336,00 130,39 20,04 0,00 106,70 948,00 69,00 1 009,87
Rocznie 16 032,00 1 564,68 240,48 0,00 1 280,40 11 376,00 828,00 12 118,44
Wynagrodzenie pracownika 1 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 587 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Luty 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Marzec 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Kwiecień 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Maj 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Czerwiec 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Lipiec 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Sierpień 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Wrzesień 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Październik 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Listopad 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Grudzień 1 336,00 130,39 86,84 0,00 34,07 1 587,30 zł
Rocznie 16 032,00 1 564,68 1 042,08 0,00 408,84 19 047,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 587 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 1 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Luty 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Marzec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Kwiecień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Maj 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Czerwiec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Lipiec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Sierpień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Wrzesień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Październik 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Listopad 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Grudzień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 159,00 1 010,00
Rocznie 14 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 220,00 1 908,00 12 120,00
Wynagrodzenie pracownika 1 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Luty 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Marzec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Kwiecień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Maj 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Czerwiec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Lipiec 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Sierpień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Wrzesień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Październik 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Listopad 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Grudzień 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,00 zł
Rocznie 14 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 010 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Luty 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Marzec 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Kwiecień 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Maj 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Czerwiec 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
Lipiec 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Sierpień 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Wrzesień 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Październik 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Listopad 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Grudzień 1 010,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 746,41
Rocznie 12 120,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 538,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 010 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.