Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 960 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 30 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 233 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Luty 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Marzec 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Kwiecień 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Maj 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Czerwiec 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Lipiec 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Sierpień 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Wrzesień 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Październik 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Listopad 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Grudzień 1 233,00 120,34 18,50 30,21 0,00 814,00 0,00 1 063,95
Rocznie 14 796,00 1 444,08 222,00 362,52 0,00 9 768,00 0,00 12 767,40
Wynagrodzenie pracownika 1 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 21 zł
Fundusz Pracy (FP) 30 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Luty 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Marzec 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Kwiecień 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Maj 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Czerwiec 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Lipiec 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Sierpień 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Wrzesień 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Październik 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Listopad 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Grudzień 1 233,00 120,34 80,15 20,59 31,44 1 485,52 zł
Rocznie 14 796,00 1 444,08 961,80 247,08 377,28 17 826,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 064 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 064 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 101 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 1 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Luty 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Marzec 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Kwiecień 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Maj 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Czerwiec 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Lipiec 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Sierpień 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Wrzesień 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Październik 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Listopad 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Grudzień 1 270,00 123,95 19,05 0,00 101,43 902,00 66,00 959,57
Rocznie 15 240,00 1 487,40 228,60 0,00 1 217,16 10 824,00 792,00 11 514,84
Wynagrodzenie pracownika 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Luty 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Marzec 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Kwiecień 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Maj 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Czerwiec 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Lipiec 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Sierpień 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Wrzesień 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Październik 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Listopad 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Grudzień 1 270,00 123,95 82,55 0,00 32,39 1 508,89 zł
Rocznie 15 240,00 1 487,40 990,60 0,00 388,68 18 106,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Całość - kwota brutto 1 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Luty 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Marzec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Kwiecień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Maj 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Czerwiec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Lipiec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Sierpień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Wrzesień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Październik 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Listopad 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Grudzień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,00 151,00 960,00
Rocznie 13 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 668,00 1 812,00 11 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Luty 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Marzec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Kwiecień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Maj 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Czerwiec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Lipiec 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Sierpień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Wrzesień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Październik 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Listopad 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Grudzień 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 zł
Rocznie 13 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 960 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Luty 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Marzec 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Kwiecień 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Maj 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Czerwiec 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Lipiec 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Sierpień 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Wrzesień 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Październik 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Listopad 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Grudzień 960,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 696,41
Rocznie 11 520,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 938,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.