Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 000 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 291 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Luty 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Marzec 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Kwiecień 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Maj 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Czerwiec 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Lipiec 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Sierpień 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Wrzesień 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Październik 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Listopad 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Grudzień 1 291,00 126,00 19,37 31,63 0,00 864,00 0,00 1 114,00
Rocznie 15 492,00 1 512,00 232,44 379,56 0,00 10 368,00 0,00 13 368,00
Wynagrodzenie pracownika 1 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 555 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Luty 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Marzec 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Kwiecień 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Maj 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Czerwiec 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Lipiec 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Sierpień 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Wrzesień 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Październik 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Listopad 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Grudzień 1 291,00 126,00 83,92 21,56 32,92 1 555,40 zł
Rocznie 15 492,00 1 512,00 1 007,04 258,72 395,04 18 664,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 291 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 114 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 555 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 1 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Luty 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Marzec 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Kwiecień 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Maj 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Czerwiec 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Lipiec 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Sierpień 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Wrzesień 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Październik 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Listopad 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Grudzień 1 324,00 129,22 19,86 0,00 105,74 940,00 69,00 1 000,18
Rocznie 15 888,00 1 550,64 238,32 0,00 1 268,88 11 280,00 828,00 12 002,16
Wynagrodzenie pracownika 1 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 573 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Luty 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Marzec 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Kwiecień 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Maj 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Czerwiec 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Lipiec 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Sierpień 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Wrzesień 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Październik 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Listopad 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Grudzień 1 324,00 129,22 86,06 0,00 33,76 1 573,04 zł
Rocznie 15 888,00 1 550,64 1 032,72 0,00 405,12 18 876,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 573 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 1 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Luty 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Marzec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Kwiecień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Maj 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Czerwiec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Lipiec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Sierpień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Wrzesień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Październik 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Listopad 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Grudzień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 157,00 1 000,00
Rocznie 13 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 112,00 1 884,00 12 000,00
Wynagrodzenie pracownika 1 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Luty 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Marzec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Kwiecień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Maj 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Czerwiec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Lipiec 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Sierpień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Wrzesień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Październik 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Listopad 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Grudzień 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 zł
Rocznie 13 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 000 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Luty 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Marzec 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Kwiecień 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Maj 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Czerwiec 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Lipiec 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Sierpień 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Wrzesień 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Październik 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Listopad 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Grudzień 1 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 736,41
Rocznie 12 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 418,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.