Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 020 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 103 zł
Zaliczka na podatek 19 zł
Całość - kwota brutto 1 323 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Luty 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Marzec 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Kwiecień 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Maj 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Czerwiec 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Lipiec 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Sierpień 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Wrzesień 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Październik 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Listopad 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Grudzień 1 323,00 129,12 19,85 32,41 102,75 892,00 19,00 1 019,87
Rocznie 15 876,00 1 549,44 238,20 388,92 1 233,00 10 704,00 228,00 12 238,44
Wynagrodzenie pracownika 1 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Luty 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Marzec 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Kwiecień 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Maj 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Czerwiec 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Lipiec 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Sierpień 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Wrzesień 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Październik 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Listopad 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Grudzień 1 323,00 129,12 86,00 22,09 33,73 1 593,94 zł
Rocznie 15 876,00 1 549,44 1 032,00 265,08 404,76 19 127,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 323 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 108 zł
Zaliczka na podatek 70 zł
Całość - kwota brutto 1 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Luty 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Marzec 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Kwiecień 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Maj 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Czerwiec 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Lipiec 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Sierpień 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Wrzesień 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Październik 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Listopad 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Grudzień 1 350,00 131,76 20,25 0,00 107,82 958,00 70,00 1 020,17
Rocznie 16 200,00 1 581,12 243,00 0,00 1 293,84 11 496,00 840,00 12 242,04
Wynagrodzenie pracownika 1 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 132 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 604 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Luty 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Marzec 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Kwiecień 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Maj 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Czerwiec 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Lipiec 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Sierpień 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Wrzesień 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Październik 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Listopad 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Grudzień 1 350,00 131,76 87,75 0,00 34,43 1 603,94 zł
Rocznie 16 200,00 1 581,12 1 053,00 0,00 413,16 19 247,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 604 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 161 zł
Całość - kwota brutto 1 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Luty 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Marzec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Kwiecień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Maj 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Czerwiec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Lipiec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Sierpień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Wrzesień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Październik 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Listopad 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Grudzień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 161,00 1 020,00
Rocznie 14 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 340,00 1 932,00 12 240,00
Wynagrodzenie pracownika 1 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Luty 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Marzec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Kwiecień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Maj 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Czerwiec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Lipiec 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Sierpień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Wrzesień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Październik 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Listopad 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Grudzień 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 zł
Rocznie 14 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 382 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Luty 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Marzec 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Kwiecień 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Maj 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Czerwiec 1 382,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 019,66
Lipiec 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Sierpień 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Wrzesień 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Październik 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Listopad 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Grudzień 1 382,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 791,97
Rocznie 16 584,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 10 869,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 020 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ