Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 970 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 249 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Luty 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Marzec 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Kwiecień 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Maj 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Czerwiec 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Lipiec 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Sierpień 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Wrzesień 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Październik 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Listopad 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Grudzień 1 249,00 121,90 18,74 30,60 0,00 828,00 0,00 1 077,76
Rocznie 14 988,00 1 462,80 224,88 367,20 0,00 9 936,00 0,00 12 933,12
Wynagrodzenie pracownika 1 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 81 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 21 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Luty 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Marzec 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Kwiecień 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Maj 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Czerwiec 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Lipiec 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Sierpień 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Wrzesień 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Październik 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Listopad 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Grudzień 1 249,00 121,90 81,19 20,86 31,85 1 504,80 zł
Rocznie 14 988,00 1 462,80 974,28 250,32 382,20 18 057,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 249 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 078 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 078 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 103 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Całość - kwota brutto 1 284 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Luty 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Marzec 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Kwiecień 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Maj 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Czerwiec 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Lipiec 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Sierpień 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Wrzesień 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Październik 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Listopad 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Grudzień 1 284,00 125,32 19,26 0,00 102,55 912,00 67,00 969,87
Rocznie 15 408,00 1 503,84 231,12 0,00 1 230,60 10 944,00 804,00 11 638,44
Wynagrodzenie pracownika 1 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 526 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Luty 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Marzec 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Kwiecień 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Maj 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Czerwiec 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Lipiec 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Sierpień 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Wrzesień 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Październik 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Listopad 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Grudzień 1 284,00 125,32 83,46 0,00 32,74 1 525,52 zł
Rocznie 15 408,00 1 503,84 1 001,52 0,00 392,88 18 306,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 284 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 526 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 1 123 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Luty 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Marzec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Kwiecień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Maj 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Czerwiec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Lipiec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Sierpień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Wrzesień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Październik 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Listopad 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Grudzień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 153,00 970,00
Rocznie 13 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 776,00 1 836,00 11 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Luty 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Marzec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Kwiecień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Maj 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Czerwiec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Lipiec 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Sierpień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Wrzesień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Październik 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Listopad 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Grudzień 1 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123,00 zł
Rocznie 13 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 970 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Luty 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Marzec 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Kwiecień 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Maj 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Czerwiec 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
Lipiec 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Sierpień 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Wrzesień 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Październik 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Listopad 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Grudzień 970,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 706,41
Rocznie 11 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.