Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 980 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 98 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 263 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Luty 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Marzec 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Kwiecień 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Maj 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Czerwiec 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Lipiec 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Sierpień 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Wrzesień 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Październik 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Listopad 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Grudzień 1 263,00 123,27 18,95 30,94 98,09 840,00 0,00 991,75
Rocznie 15 156,00 1 479,24 227,40 371,28 0,00 10 080,00 0,00 11 901,00
Wynagrodzenie pracownika 1 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 21 zł
Fundusz Pracy (FP) 31 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Luty 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Marzec 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Kwiecień 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Maj 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Czerwiec 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Lipiec 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Sierpień 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Wrzesień 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Październik 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Listopad 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Grudzień 1 263,00 123,27 82,10 21,09 32,20 1 521,66 zł
Rocznie 15 156,00 1 479,24 985,20 253,08 386,40 18 259,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 263 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 992 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 992 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 104 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 1 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Luty 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Marzec 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Kwiecień 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Maj 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Czerwiec 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Lipiec 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Sierpień 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Wrzesień 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Październik 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Listopad 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Grudzień 1 301,00 126,98 19,52 0,00 103,91 924,00 111,00 939,71
Rocznie 15 612,00 1 523,76 234,24 0,00 1 246,92 11 088,00 84,00 11 276,52
Wynagrodzenie pracownika 1 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Luty 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Marzec 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Kwiecień 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Maj 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Czerwiec 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Lipiec 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Sierpień 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Wrzesień 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Październik 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Listopad 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Grudzień 1 301,00 126,98 84,57 0,00 33,17 1 545,72 zł
Rocznie 15 612,00 1 523,76 1 014,84 0,00 398,04 18 548,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Całość - kwota brutto 1 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Luty 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Marzec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Kwiecień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Maj 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Czerwiec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Lipiec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Sierpień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Wrzesień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Październik 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Listopad 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Grudzień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 154,00 980,00
Rocznie 13 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 884,00 1 848,00 11 760,00
Wynagrodzenie pracownika 1 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Luty 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Marzec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Kwiecień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Maj 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Czerwiec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Lipiec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Sierpień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Wrzesień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Październik 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Listopad 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Grudzień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,00 zł
Rocznie 13 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 984 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Luty 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Marzec 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Kwiecień 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Maj 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Czerwiec 984,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 713,10
Lipiec 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Sierpień 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Wrzesień 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Październik 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Listopad 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Grudzień 984,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 449,51
Rocznie 11 808,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 975,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 713 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.