Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 030 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 151 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 334 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Luty 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Marzec 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Kwiecień 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Maj 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Czerwiec 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Lipiec 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Sierpień 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Wrzesień 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Październik 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Listopad 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Grudzień 1 334,00 130,20 20,01 32,68 0,00 901,00 0,00 1 151,11
Rocznie 16 008,00 1 562,40 240,12 392,16 0,00 10 812,00 0,00 13 813,32
Wynagrodzenie pracownika 1 334 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 607 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Luty 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Marzec 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Kwiecień 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Maj 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Czerwiec 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Lipiec 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Sierpień 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Wrzesień 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Październik 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Listopad 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Grudzień 1 334,00 130,20 86,71 22,28 34,01 1 607,20 zł
Rocznie 16 008,00 1 562,40 1 040,52 267,36 408,12 19 286,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 334 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 151 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 151 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 607 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 109 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 1 363 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Luty 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Marzec 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Kwiecień 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Maj 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Czerwiec 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Lipiec 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Sierpień 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Wrzesień 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Październik 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Listopad 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Grudzień 1 363,00 133,03 20,45 0,00 108,86 968,00 71,00 1 029,66
Rocznie 16 356,00 1 596,36 245,40 0,00 1 306,32 11 616,00 852,00 12 355,92
Wynagrodzenie pracownika 1 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Luty 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Marzec 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Kwiecień 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Maj 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Czerwiec 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Lipiec 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Sierpień 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Wrzesień 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Październik 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Listopad 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Grudzień 1 363,00 133,03 88,60 0,00 34,75 1 619,38 zł
Rocznie 16 356,00 1 596,36 1 063,20 0,00 417,00 19 432,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 363 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 162 zł
Całość - kwota brutto 1 192 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Luty 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Marzec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Kwiecień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Maj 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Czerwiec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Lipiec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Sierpień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Wrzesień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Październik 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Listopad 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Grudzień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 162,00 1 030,00
Rocznie 14 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 448,00 1 944,00 12 360,00
Wynagrodzenie pracownika 1 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Luty 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Marzec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Kwiecień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Maj 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Czerwiec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Lipiec 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Sierpień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Wrzesień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Październik 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Listopad 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Grudzień 1 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 zł
Rocznie 14 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 030 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Luty 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Marzec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Kwiecień 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Maj 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Czerwiec 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00
Lipiec 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Sierpień 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Wrzesień 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Październik 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Listopad 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Grudzień 1 030,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 766,41
Rocznie 12 360,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 778,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 030 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.