Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 181 zł
Ubezpieczenie chorobowe 296 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 937 zł
Zaliczka na podatek 365 zł
Całość - kwota brutto 12 065 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Luty 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Marzec 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Kwiecień 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Maj 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Czerwiec 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Lipiec 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Sierpień 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Wrzesień 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Październik 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Listopad 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 365,00 9 108,91
Grudzień 12 065,00 1 177,54 180,98 295,59 936,98 10 161,00 655,00 8 818,91
Rocznie 144 780,00 14 130,48 2 171,76 3 547,08 11 243,76 121 932,00 4 670,00 109 016,92
Wynagrodzenie pracownika 12 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 784 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 201 zł
Fundusz Pracy (FP) 296 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 536 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Luty 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Marzec 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Kwiecień 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Maj 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Czerwiec 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Lipiec 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Sierpień 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Wrzesień 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Październik 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Listopad 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Grudzień 12 065,00 1 177,54 784,23 201,49 307,66 14 535,92 zł
Rocznie 144 780,00 14 130,48 9 410,76 2 417,88 3 691,92 174 431,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 109 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 109 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 536 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 171 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 909 zł
Zaliczka na podatek 591 zł
Całość - kwota brutto 11 381 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Luty 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Marzec 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Kwiecień 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Maj 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Czerwiec 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Lipiec 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Sierpień 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Wrzesień 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Październik 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Listopad 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Grudzień 11 381,00 1 110,79 170,72 0,00 908,95 8 080,00 591,00 8 599,54
Rocznie 136 572,00 13 329,48 2 048,64 0,00 10 907,40 96 960,00 7 092,00 103 194,48
Wynagrodzenie pracownika 11 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 740 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 279 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Luty 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Marzec 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Kwiecień 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Maj 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Czerwiec 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Lipiec 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Sierpień 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Wrzesień 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Październik 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Listopad 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Grudzień 11 381,00 1 110,79 739,77 0,00 290,21 13 521,77 zł
Rocznie 136 572,00 13 329,48 8 877,24 0,00 3 482,52 162 261,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 381 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 354 zł
Całość - kwota brutto 9 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Luty 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Marzec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Kwiecień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Maj 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Czerwiec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Lipiec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Sierpień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Wrzesień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Październik 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Listopad 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Grudzień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 963,00 1 354,00 8 600,00
Rocznie 119 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 556,00 16 248,00 103 200,00
Wynagrodzenie pracownika 9 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Luty 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Marzec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Kwiecień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Maj 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Czerwiec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Lipiec 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Sierpień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Wrzesień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Październik 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Listopad 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Grudzień 9 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 954,00 zł
Rocznie 119 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 337 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 365 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 337,00 0,00 9 028,00
Luty 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 647,00 0,00 7 718,00
Marzec 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892,00 0,00 7 473,00
Kwiecień 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892,00 0,00 7 473,00
Maj 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892,00 0,00 7 473,00
Czerwiec 10 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 892,00 0,00 7 473,00
Lipiec 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Sierpień 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Wrzesień 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Październik 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Listopad 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Grudzień 10 365,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 807,00 0,00 7 294,41
Rocznie 124 380,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 32 394,00 0,00 90 404,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 028 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.