Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 465 zł
Ubezpieczenie emerytalne 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie chorobowe 221 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 699 zł
Zaliczka na podatek 602 zł
Całość - kwota brutto 9 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Luty 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Marzec 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Kwiecień 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Maj 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Czerwiec 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Lipiec 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Sierpień 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Wrzesień 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Październik 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Listopad 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Grudzień 9 000,00 878,40 135,00 220,50 698,95 7 516,00 602,00 6 465,15
Rocznie 108 000,00 10 540,80 1 620,00 2 646,00 7 223,04 90 192,00 0,00 77 581,80
Wynagrodzenie pracownika 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 585 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 150 zł
Fundusz Pracy (FP) 221 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Luty 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Marzec 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Kwiecień 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Maj 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Czerwiec 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Lipiec 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Sierpień 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Wrzesień 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Październik 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Listopad 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Grudzień 9 000,00 878,40 585,00 150,30 229,50 10 843,20 zł
Rocznie 108 000,00 10 540,80 7 020,00 1 803,60 2 754,00 130 118,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 465 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 719 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 9 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Luty 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Marzec 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Kwiecień 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Maj 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Czerwiec 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Lipiec 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Sierpień 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Wrzesień 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Październik 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Listopad 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Grudzień 9 000,00 878,40 135,00 0,00 718,79 6 389,00 767,00 6 501,13
Rocznie 108 000,00 10 540,80 1 620,00 0,00 8 625,48 76 668,00 576,00 78 013,56
Wynagrodzenie pracownika 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 585 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 221 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Luty 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Marzec 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Kwiecień 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Maj 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Czerwiec 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Lipiec 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Sierpień 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Wrzesień 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Październik 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Listopad 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Grudzień 9 000,00 878,40 585,00 0,00 229,50 10 692,90 zł
Rocznie 108 000,00 10 540,80 7 020,00 0,00 2 754,00 128 314,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 501 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 224 zł
Całość - kwota brutto 9 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Luty 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Marzec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Kwiecień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Maj 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Czerwiec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Lipiec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Sierpień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Wrzesień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Październik 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Listopad 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Grudzień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 1 224,00 7 776,00
Rocznie 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 400,00 14 688,00 93 312,00
Wynagrodzenie pracownika 9 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Luty 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Marzec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Kwiecień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Maj 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Czerwiec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Lipiec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Sierpień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Wrzesień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Październik 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Listopad 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Grudzień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 zł
Rocznie 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 776 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 810 zł
Zaliczka na podatek 947 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 947,00 0,00 7 243,00
Luty 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 1 569,00 0,00 6 621,00
Marzec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2 158,00 0,00 6 032,00
Kwiecień 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2 158,00 0,00 6 032,00
Maj 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2 158,00 0,00 6 032,00
Czerwiec 9 000,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2 158,00 0,00 6 032,00
Lipiec 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Sierpień 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Wrzesień 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Październik 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Listopad 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Grudzień 9 000,00 176,27 72,24 0,00 810,00 15,08 2 074,00 0,00 5 852,41
Rocznie 108 000,00 1 057,62 433,44 0,00 9 720,00 0,00 23 592,00 0,00 73 106,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 9 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 243 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.