Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 898 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie chorobowe 225 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 714 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Całość - kwota brutto 9 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Luty 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Marzec 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Kwiecień 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Maj 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Czerwiec 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Lipiec 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Sierpień 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Wrzesień 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Październik 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Listopad 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Grudzień 9 200,00 897,92 138,00 225,40 714,48 7 689,00 623,00 6 601,20
Rocznie 110 400,00 10 775,04 1 656,00 2 704,80 7 472,16 92 268,00 0,00 79 214,40
Wynagrodzenie pracownika 9 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 898 zł
Ubezpieczenie rentowe 598 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 154 zł
Fundusz Pracy (FP) 225 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Luty 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Marzec 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Kwiecień 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Maj 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Czerwiec 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Lipiec 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Sierpień 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Wrzesień 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Październik 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Listopad 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Grudzień 9 200,00 897,92 598,00 153,64 234,60 11 084,16 zł
Rocznie 110 400,00 10 775,04 7 176,00 1 843,68 2 815,20 133 009,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 601 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 898 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 735 zł
Zaliczka na podatek 784 zł
Całość - kwota brutto 9 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Luty 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Marzec 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Kwiecień 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Maj 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Czerwiec 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Lipiec 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Sierpień 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Wrzesień 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Październik 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Listopad 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Grudzień 9 200,00 897,92 138,00 0,00 734,77 6 531,00 784,00 6 645,59
Rocznie 110 400,00 10 775,04 1 656,00 0,00 8 817,24 78 372,00 588,00 79 747,08
Wynagrodzenie pracownika 9 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 898 zł
Ubezpieczenie rentowe 598 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 225 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Luty 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Marzec 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Kwiecień 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Maj 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Czerwiec 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Lipiec 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Sierpień 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Wrzesień 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Październik 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Listopad 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Grudzień 9 200,00 897,92 598,00 0,00 234,60 10 930,52 zł
Rocznie 110 400,00 10 775,04 7 176,00 0,00 2 815,20 131 166,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 646 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 251 zł
Całość - kwota brutto 9 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Luty 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Marzec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Kwiecień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Maj 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Czerwiec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Lipiec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Sierpień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Wrzesień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Październik 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Listopad 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Grudzień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 360,00 1 251,00 7 949,00
Rocznie 110 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 320,00 15 012,00 95 388,00
Wynagrodzenie pracownika 9 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Luty 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Marzec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Kwiecień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Maj 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Czerwiec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Lipiec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Sierpień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Wrzesień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Październik 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Listopad 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Grudzień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 zł
Rocznie 110 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 949 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 828 zł
Zaliczka na podatek 996 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 996,00 0,00 7 376,00
Luty 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 1 704,00 0,00 6 668,00
Marzec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 2 250,00 0,00 6 122,00
Kwiecień 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 2 250,00 0,00 6 122,00
Maj 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 2 250,00 0,00 6 122,00
Czerwiec 9 200,00 0,00 0,00 0,00 828,00 0,00 2 250,00 0,00 6 122,00
Lipiec 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Sierpień 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Wrzesień 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Październik 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Listopad 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Grudzień 9 200,00 176,27 72,24 0,00 828,00 15,08 2 166,00 0,00 5 942,41
Rocznie 110 400,00 1 057,62 433,44 0,00 9 936,00 0,00 24 696,00 0,00 74 186,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 9 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 376 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.