Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie chorobowe 211 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 668 zł
Zaliczka na podatek 561 zł
Całość - kwota brutto 8 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Luty 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Marzec 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Kwiecień 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Maj 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Czerwiec 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Lipiec 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Sierpień 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Wrzesień 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Październik 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Listopad 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Grudzień 8 600,00 839,36 129,00 210,70 667,88 7 171,00 561,00 6 192,06
Rocznie 103 200,00 10 072,32 1 548,00 2 528,40 6 726,24 86 052,00 0,00 74 304,72
Wynagrodzenie pracownika 8 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 144 zł
Fundusz Pracy (FP) 211 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Luty 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Marzec 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Kwiecień 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Maj 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Czerwiec 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Lipiec 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Sierpień 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Wrzesień 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Październik 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Listopad 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Grudzień 8 600,00 839,36 559,00 143,62 219,30 10 361,28 zł
Rocznie 103 200,00 10 072,32 6 708,00 1 723,44 2 631,60 124 335,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 687 zł
Zaliczka na podatek 733 zł
Całość - kwota brutto 8 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Luty 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Marzec 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Kwiecień 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Maj 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Czerwiec 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Lipiec 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Sierpień 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Wrzesień 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Październik 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Listopad 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Grudzień 8 600,00 839,36 129,00 0,00 686,85 6 105,00 733,00 6 212,19
Rocznie 103 200,00 10 072,32 1 548,00 0,00 8 242,20 73 260,00 552,00 74 546,28
Wynagrodzenie pracownika 8 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 839 zł
Ubezpieczenie rentowe 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 211 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Luty 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Marzec 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Kwiecień 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Maj 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Czerwiec 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Lipiec 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Sierpień 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Wrzesień 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Październik 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Listopad 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Grudzień 8 600,00 839,36 559,00 0,00 219,30 10 217,66 zł
Rocznie 103 200,00 10 072,32 6 708,00 0,00 2 631,60 122 611,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 212 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 170 zł
Całość - kwota brutto 8 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Luty 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Marzec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Kwiecień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Maj 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Czerwiec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Lipiec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Sierpień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Wrzesień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Październik 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Listopad 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Grudzień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,00 1 170,00 7 430,00
Rocznie 103 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 560,00 14 040,00 89 160,00
Wynagrodzenie pracownika 8 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Luty 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Marzec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Kwiecień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Maj 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Czerwiec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Lipiec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Sierpień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Wrzesień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Październik 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Listopad 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Grudzień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 zł
Rocznie 103 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 774 zł
Zaliczka na podatek 850 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 850,00 0,00 6 976,00
Luty 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 1 300,00 0,00 6 526,00
Marzec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 1 975,00 0,00 5 851,00
Kwiecień 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 1 975,00 0,00 5 851,00
Maj 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 1 975,00 0,00 5 851,00
Czerwiec 8 600,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 1 975,00 0,00 5 851,00
Lipiec 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Sierpień 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Wrzesień 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Październik 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Listopad 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Grudzień 8 600,00 176,27 72,24 0,00 774,00 15,08 1 891,00 0,00 5 671,41
Rocznie 103 200,00 1 057,62 433,44 0,00 9 288,00 0,00 21 396,00 0,00 70 934,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 976 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.