Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie chorobowe 228 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 722 zł
Zaliczka na podatek 656 zł
Całość - kwota brutto 9 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Luty 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Marzec 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Kwiecień 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Maj 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Czerwiec 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Lipiec 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Sierpień 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Wrzesień 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Październik 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Listopad 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 656,00 6 646,72
Grudzień 9 300,00 907,68 139,50 227,85 722,25 7 775,00 1 865,00 5 437,72
Rocznie 111 600,00 10 892,16 1 674,00 2 734,20 8 667,00 93 300,00 9 081,00 78 551,64
Wynagrodzenie pracownika 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 605 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 155 zł
Fundusz Pracy (FP) 228 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Luty 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Marzec 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Kwiecień 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Maj 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Czerwiec 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Lipiec 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Sierpień 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Wrzesień 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Październik 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Listopad 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Grudzień 9 300,00 907,68 604,50 155,31 237,15 11 204,64 zł
Rocznie 111 600,00 10 892,16 7 254,00 1 863,72 2 845,80 134 455,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 647 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 140 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 743 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 9 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Luty 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Marzec 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Kwiecień 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Maj 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Czerwiec 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Lipiec 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Sierpień 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Wrzesień 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Październik 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Listopad 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Grudzień 9 300,00 907,68 139,50 0,00 742,75 6 602,00 483,00 7 027,07
Rocznie 111 600,00 10 892,16 1 674,00 0,00 8 913,00 79 224,00 5 796,00 84 324,84
Wynagrodzenie pracownika 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 605 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 228 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Luty 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Marzec 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Kwiecień 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Maj 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Czerwiec 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Lipiec 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Sierpień 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Wrzesień 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Październik 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Listopad 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Grudzień 9 300,00 907,68 604,50 0,00 237,15 11 049,33 zł
Rocznie 111 600,00 10 892,16 7 254,00 0,00 2 845,80 132 591,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 265 zł
Całość - kwota brutto 9 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Luty 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Marzec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Kwiecień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Maj 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Czerwiec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Lipiec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Sierpień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Wrzesień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Październik 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Listopad 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Grudzień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 265,00 8 035,00
Rocznie 111 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 280,00 15 180,00 96 420,00
Wynagrodzenie pracownika 9 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Luty 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Marzec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Kwiecień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Maj 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Czerwiec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Lipiec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Sierpień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Wrzesień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Październik 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Listopad 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Grudzień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł
Rocznie 111 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 035 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 208 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Luty 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Marzec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Kwiecień 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Maj 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Czerwiec 9 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 208,00 0,00 7 710,19
Lipiec 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 167,00 0,00 7 505,99
Sierpień 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 167,00 0,00 7 505,99
Wrzesień 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 167,00 0,00 7 505,99
Październik 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 141,00 0,00 6 531,99
Listopad 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 525,00 0,00 6 147,99
Grudzień 9 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 525,00 0,00 6 147,99
Rocznie 111 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 17 940,00 0,00 87 607,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 9 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ