Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 218 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 691 zł
Zaliczka na podatek 624 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Luty 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Marzec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Kwiecień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Maj 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Czerwiec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Lipiec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Sierpień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Wrzesień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Październik 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Listopad 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 624,00 6 364,63
Grudzień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 1 169,00 5 819,63
Rocznie 106 800,00 10 423,68 1 602,00 2 616,60 8 294,16 89 160,00 8 033,00 75 830,56
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 149 zł
Fundusz Pracy (FP) 218 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Luty 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Marzec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Kwiecień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Maj 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Czerwiec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Lipiec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Sierpień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Wrzesień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Październik 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Listopad 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Grudzień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Rocznie 106 800,00 10 423,68 6 942,00 1 783,56 2 723,40 128 672,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 711 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Luty 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Marzec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Kwiecień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Maj 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Czerwiec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Lipiec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Sierpień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Wrzesień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Październik 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Listopad 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Grudzień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 462,00 6 725,05
Rocznie 106 800,00 10 423,68 1 602,00 0,00 8 529,72 75 816,00 5 544,00 80 700,60
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 218 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Luty 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Marzec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Kwiecień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Maj 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Czerwiec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Lipiec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Sierpień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Wrzesień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Październik 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Listopad 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Grudzień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Rocznie 106 800,00 10 423,68 6 942,00 0,00 2 723,40 126 889,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 725 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 210 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Lipiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Sierpień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Wrzesień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Październik 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Listopad 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Grudzień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Rocznie 106 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 440,00 14 520,00 92 280,00
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Lipiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Sierpień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Wrzesień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Październik 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Listopad 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Grudzień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Rocznie 106 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 1 157 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 157,00 0,00 7 380,66
Lipiec 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 118,00 0,00 7 191,97
Sierpień 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 118,00 0,00 7 191,97
Wrzesień 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 118,00 0,00 7 191,97
Październik 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 502,00 0,00 6 807,97
Listopad 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 2 419,00 0,00 5 890,97
Grudzień 8 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 2 419,00 0,00 5 890,97
Rocznie 106 800,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 16 636,00 0,00 84 449,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 381 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ