Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 218 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 691 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Luty 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Marzec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Kwiecień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Maj 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Czerwiec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Lipiec 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Sierpień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Wrzesień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Październik 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Listopad 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Grudzień 8 900,00 868,64 133,50 218,05 691,18 7 430,00 592,00 6 396,63
Rocznie 106 800,00 10 423,68 1 602,00 2 616,60 7 099,20 89 160,00 0,00 76 759,56
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 149 zł
Fundusz Pracy (FP) 218 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Luty 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Marzec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Kwiecień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Maj 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Czerwiec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Lipiec 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Sierpień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Wrzesień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Październik 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Listopad 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Grudzień 8 900,00 868,64 578,50 148,63 226,95 10 722,72 zł
Rocznie 106 800,00 10 423,68 6 942,00 1 783,56 2 723,40 128 672,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 397 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 711 zł
Zaliczka na podatek 758 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Luty 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Marzec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Kwiecień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Maj 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Czerwiec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Lipiec 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Sierpień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Wrzesień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Październik 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Listopad 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Grudzień 8 900,00 868,64 133,50 0,00 710,81 6 318,00 758,00 6 428,89
Rocznie 106 800,00 10 423,68 1 602,00 0,00 8 529,72 75 816,00 564,00 77 146,68
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 218 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Luty 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Marzec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Kwiecień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Maj 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Czerwiec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Lipiec 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Sierpień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Wrzesień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Październik 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Listopad 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Grudzień 8 900,00 868,64 578,50 0,00 226,95 10 574,09 zł
Rocznie 106 800,00 10 423,68 6 942,00 0,00 2 723,40 126 889,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 210 zł
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Lipiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Sierpień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Wrzesień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Październik 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Listopad 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Grudzień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,00 1 210,00 7 690,00
Rocznie 106 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 440,00 14 520,00 92 280,00
Wynagrodzenie pracownika 8 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Lipiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Sierpień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Wrzesień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Październik 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Listopad 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Grudzień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 zł
Rocznie 106 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 801 zł
Zaliczka na podatek 923 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 923,00 0,00 7 176,00
Luty 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 1 502,00 0,00 6 597,00
Marzec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 2 113,00 0,00 5 986,00
Kwiecień 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 2 113,00 0,00 5 986,00
Maj 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 2 113,00 0,00 5 986,00
Czerwiec 8 900,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00 2 113,00 0,00 5 986,00
Lipiec 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Sierpień 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Wrzesień 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Październik 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Listopad 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Grudzień 8 900,00 176,27 72,24 0,00 801,00 15,08 2 028,00 0,00 5 807,41
Rocznie 106 800,00 1 057,62 433,44 0,00 9 612,00 0,00 23 045,00 0,00 72 561,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 176 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.