Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie chorobowe 213 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 676 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Całość - kwota brutto 8 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Luty 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Marzec 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Kwiecień 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Maj 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Czerwiec 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Lipiec 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Sierpień 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Wrzesień 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Październik 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Listopad 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Grudzień 8 700,00 849,12 130,50 213,15 675,65 7 257,00 571,00 6 260,58
Rocznie 104 400,00 10 189,44 1 566,00 2 557,80 6 850,08 87 084,00 0,00 75 126,96
Wynagrodzenie pracownika 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 566 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 145 zł
Fundusz Pracy (FP) 213 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Luty 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Marzec 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Kwiecień 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Maj 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Czerwiec 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Lipiec 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Sierpień 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Wrzesień 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Październik 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Listopad 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Grudzień 8 700,00 849,12 565,50 145,29 221,85 10 481,76 zł
Rocznie 104 400,00 10 189,44 6 786,00 1 743,48 2 662,20 125 781,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 261 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 695 zł
Zaliczka na podatek 741 zł
Całość - kwota brutto 8 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Luty 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Marzec 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Kwiecień 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Maj 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Czerwiec 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Lipiec 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Sierpień 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Wrzesień 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Październik 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Listopad 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Grudzień 8 700,00 849,12 130,50 0,00 694,83 6 176,00 741,00 6 284,43
Rocznie 104 400,00 10 189,44 1 566,00 0,00 8 337,96 74 112,00 552,00 75 413,16
Wynagrodzenie pracownika 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 566 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 213 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Luty 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Marzec 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Kwiecień 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Maj 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Czerwiec 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Lipiec 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Sierpień 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Wrzesień 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Październik 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Listopad 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Grudzień 8 700,00 849,12 565,50 0,00 221,85 10 336,47 zł
Rocznie 104 400,00 10 189,44 6 786,00 0,00 2 662,20 124 037,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 284 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 183 zł
Całość - kwota brutto 8 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Luty 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Marzec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Kwiecień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Maj 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Czerwiec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Lipiec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Sierpień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Wrzesień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Październik 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Listopad 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Grudzień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 960,00 1 183,00 7 517,00
Rocznie 104 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 520,00 14 196,00 90 204,00
Wynagrodzenie pracownika 8 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Luty 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Marzec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Kwiecień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Maj 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Czerwiec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Lipiec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Sierpień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Wrzesień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Październik 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Listopad 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Grudzień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 zł
Rocznie 104 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 783 zł
Zaliczka na podatek 874 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 874,00 0,00 7 043,00
Luty 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 1 367,00 0,00 6 550,00
Marzec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 021,00 0,00 5 896,00
Kwiecień 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 021,00 0,00 5 896,00
Maj 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 021,00 0,00 5 896,00
Czerwiec 8 700,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 021,00 0,00 5 896,00
Lipiec 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Sierpień 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Wrzesień 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Październik 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Listopad 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Grudzień 8 700,00 176,27 72,24 0,00 783,00 15,08 1 937,00 0,00 5 716,41
Rocznie 104 400,00 1 057,62 433,44 0,00 9 396,00 0,00 21 947,00 0,00 71 475,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 043 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.