Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 859 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie chorobowe 216 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 683 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 8 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Luty 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Marzec 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Kwiecień 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Maj 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Czerwiec 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Lipiec 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Sierpień 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Wrzesień 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Październik 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Listopad 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Grudzień 8 800,00 858,88 132,00 215,60 683,42 7 344,00 581,00 6 329,10
Rocznie 105 600,00 10 306,56 1 584,00 2 587,20 6 975,36 88 128,00 0,00 75 949,20
Wynagrodzenie pracownika 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 859 zł
Ubezpieczenie rentowe 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 147 zł
Fundusz Pracy (FP) 216 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Luty 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Marzec 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Kwiecień 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Maj 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Czerwiec 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Lipiec 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Sierpień 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Wrzesień 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Październik 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Listopad 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Grudzień 8 800,00 858,88 572,00 146,96 224,40 10 602,24 zł
Rocznie 105 600,00 10 306,56 6 864,00 1 763,52 2 692,80 127 226,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 329 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 859 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 703 zł
Zaliczka na podatek 750 zł
Całość - kwota brutto 8 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Luty 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Marzec 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Kwiecień 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Maj 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Czerwiec 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Lipiec 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Sierpień 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Wrzesień 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Październik 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Listopad 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Grudzień 8 800,00 858,88 132,00 0,00 702,82 6 247,00 750,00 6 356,66
Rocznie 105 600,00 10 306,56 1 584,00 0,00 8 433,84 74 964,00 564,00 76 279,92
Wynagrodzenie pracownika 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 859 zł
Ubezpieczenie rentowe 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 216 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 455 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Luty 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Marzec 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Kwiecień 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Maj 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Czerwiec 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Lipiec 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Sierpień 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Wrzesień 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Październik 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Listopad 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Grudzień 8 800,00 858,88 572,00 0,00 224,40 10 455,28 zł
Rocznie 105 600,00 10 306,56 6 864,00 0,00 2 692,80 125 463,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 357 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 455 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 197 zł
Całość - kwota brutto 8 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Luty 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Marzec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Kwiecień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Maj 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Czerwiec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Lipiec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Sierpień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Wrzesień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Październik 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Listopad 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Grudzień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 1 197,00 7 603,00
Rocznie 105 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 480,00 14 364,00 91 236,00
Wynagrodzenie pracownika 8 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Luty 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Marzec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Kwiecień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Maj 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Czerwiec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Lipiec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Sierpień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Wrzesień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Październik 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Listopad 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Grudzień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 zł
Rocznie 105 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 792 zł
Zaliczka na podatek 899 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 899,00 0,00 7 109,00
Luty 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 1 435,00 0,00 6 573,00
Marzec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 2 067,00 0,00 5 941,00
Kwiecień 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 2 067,00 0,00 5 941,00
Maj 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 2 067,00 0,00 5 941,00
Czerwiec 8 800,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 2 067,00 0,00 5 941,00
Lipiec 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Sierpień 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Wrzesień 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Październik 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Listopad 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Grudzień 8 800,00 176,27 72,24 0,00 792,00 15,08 1 982,00 0,00 5 762,41
Rocznie 105 600,00 1 057,62 433,44 0,00 9 504,00 0,00 22 494,00 0,00 72 020,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 109 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.