Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie chorobowe 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 730 zł
Zaliczka na podatek 783 zł
Całość - kwota brutto 9 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Luty 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Marzec 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Kwiecień 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Maj 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Czerwiec 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Lipiec 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Sierpień 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Wrzesień 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Październik 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Listopad 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Grudzień 9 400,00 917,44 141,00 230,30 730,01 7 107,00 783,00 6 598,25
Rocznie 112 800,00 11 009,28 1 692,00 2 763,60 8 760,12 85 284,00 636,00 79 179,00
Wynagrodzenie pracownika 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 157 zł
Fundusz Pracy (FP) 230 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Luty 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Marzec 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Kwiecień 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Maj 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Czerwiec 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Lipiec 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Sierpień 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Wrzesień 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Październik 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Listopad 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Grudzień 9 400,00 917,44 611,00 156,98 239,70 11 325,12 zł
Rocznie 112 800,00 11 009,28 7 332,00 1 883,76 2 876,40 135 901,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 751 zł
Zaliczka na podatek 1 134 zł
Całość - kwota brutto 9 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Luty 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Marzec 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Kwiecień 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Maj 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Czerwiec 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Lipiec 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Sierpień 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Wrzesień 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Październik 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Listopad 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Grudzień 9 400,00 917,44 141,00 0,00 750,74 6 673,00 1 134,00 6 456,41
Rocznie 112 800,00 11 009,28 1 692,00 0,00 9 008,88 80 076,00 5 856,00 77 476,92
Wynagrodzenie pracownika 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 230 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Luty 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Marzec 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Kwiecień 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Maj 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Czerwiec 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Lipiec 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Sierpień 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Wrzesień 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Październik 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Listopad 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Grudzień 9 400,00 917,44 611,00 0,00 239,70 11 168,14 zł
Rocznie 112 800,00 11 009,28 7 332,00 0,00 2 876,40 134 017,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 122 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 278 zł
Całość - kwota brutto 9 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Luty 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Marzec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Kwiecień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Maj 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Czerwiec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Lipiec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Sierpień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Wrzesień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Październik 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Listopad 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Grudzień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 520,00 1 278,00 8 122,00
Rocznie 112 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 240,00 15 336,00 97 464,00
Wynagrodzenie pracownika 9 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Luty 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Marzec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Kwiecień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Maj 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Czerwiec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Lipiec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Sierpień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Wrzesień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Październik 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Listopad 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Grudzień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 zł
Rocznie 112 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 122 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 846 zł
Zaliczka na podatek 1 045 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 1 045,00 0,00 7 509,00
Luty 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 1 839,00 0,00 6 715,00
Marzec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 2 342,00 0,00 6 212,00
Kwiecień 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 2 342,00 0,00 6 212,00
Maj 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 2 342,00 0,00 6 212,00
Czerwiec 9 400,00 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 2 342,00 0,00 6 212,00
Lipiec 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Sierpień 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Wrzesień 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Październik 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Listopad 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Grudzień 9 400,00 176,27 72,24 0,00 846,00 15,08 2 257,00 0,00 6 033,41
Rocznie 112 800,00 1 057,62 433,44 0,00 10 152,00 0,00 25 794,00 0,00 75 272,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 9 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 509 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.