Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 9100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 9 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie chorobowe 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 707 zł
Zaliczka na podatek 640 zł
Całość - kwota brutto 9 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Luty 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Marzec 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Kwiecień 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Maj 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Czerwiec 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Lipiec 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Sierpień 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Wrzesień 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Październik 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Listopad 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 640,00 6 505,67
Grudzień 9 100,00 888,16 136,50 222,95 706,72 7 602,00 1 494,00 5 651,67
Rocznie 109 200,00 10 657,92 1 638,00 2 675,40 8 480,64 91 224,00 8 534,00 77 214,04
Wynagrodzenie pracownika 9 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 592 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 152 zł
Fundusz Pracy (FP) 223 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Luty 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Marzec 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Kwiecień 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Maj 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Czerwiec 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Lipiec 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Sierpień 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Wrzesień 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Październik 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Listopad 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Grudzień 9 100,00 888,16 591,50 151,97 232,05 10 963,68 zł
Rocznie 109 200,00 10 657,92 7 098,00 1 823,64 2 784,60 131 564,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 9100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 9 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 727 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 9 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Luty 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Marzec 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Kwiecień 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Maj 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Czerwiec 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Lipiec 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Sierpień 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Wrzesień 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Październik 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Listopad 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Grudzień 9 100,00 888,16 136,50 0,00 726,78 6 460,00 472,00 6 876,56
Rocznie 109 200,00 10 657,92 1 638,00 0,00 8 721,36 77 520,00 5 664,00 82 518,72
Wynagrodzenie pracownika 9 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 592 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 223 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 812 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Luty 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Marzec 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Kwiecień 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Maj 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Czerwiec 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Lipiec 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Sierpień 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Wrzesień 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Październik 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Listopad 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Grudzień 9 100,00 888,16 591,50 0,00 232,05 10 811,71 zł
Rocznie 109 200,00 10 657,92 7 098,00 0,00 2 784,60 129 740,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 877 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 812 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 9100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 9 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 238 zł
Całość - kwota brutto 9 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Luty 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Marzec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Kwiecień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Maj 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Czerwiec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Lipiec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Sierpień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Wrzesień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Październik 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Listopad 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Grudzień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,00 1 238,00 7 862,00
Rocznie 109 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 360,00 14 856,00 94 344,00
Wynagrodzenie pracownika 9 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Luty 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Marzec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Kwiecień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Maj 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Czerwiec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Lipiec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Sierpień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Wrzesień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Październik 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Listopad 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Grudzień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 zł
Rocznie 109 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 862 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 9100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 9 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 174 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Luty 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Marzec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Kwiecień 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Maj 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Czerwiec 9 100,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 174,00 0,00 7 544,19
Lipiec 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 133,00 0,00 7 339,99
Sierpień 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 133,00 0,00 7 339,99
Wrzesień 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 133,00 0,00 7 339,99
Październik 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 807,00 0,00 6 665,99
Listopad 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 461,00 0,00 6 011,99
Grudzień 9 100,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 461,00 0,00 6 011,99
Rocznie 109 200,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 17 172,00 0,00 85 975,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 9 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 544 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ