Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 292 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 927 zł
Zaliczka na podatek 905 zł
Całość - kwota brutto 11 931 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Luty 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Marzec 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Kwiecień 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Maj 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Czerwiec 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Lipiec 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Sierpień 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Wrzesień 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Październik 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Listopad 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 905,00 8 463,68
Grudzień 11 931,00 1 164,47 178,97 292,31 926,57 10 045,00 1 013,00 8 355,68
Rocznie 143 172,00 13 973,64 2 147,64 3 507,72 10 885,97 120 540,00 87,00 101 456,16
Wynagrodzenie pracownika 11 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 776 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 199 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 374 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Luty 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Marzec 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Kwiecień 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Maj 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Czerwiec 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Lipiec 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Sierpień 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Wrzesień 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Październik 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Listopad 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Grudzień 11 931,00 1 164,47 775,52 199,25 304,24 14 374,48 zł
Rocznie 143 172,00 13 973,64 9 306,24 2 391,00 3 650,88 172 493,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 464 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 374 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 899 zł
Zaliczka na podatek 959 zł
Całość - kwota brutto 11 253 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Luty 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Marzec 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Kwiecień 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Maj 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Czerwiec 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Lipiec 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Sierpień 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Wrzesień 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Październik 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Listopad 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Grudzień 11 253,00 1 098,29 168,80 0,00 898,73 7 989,00 959,00 8 128,50
Rocznie 135 036,00 13 179,48 2 025,60 0,00 10 784,76 95 868,00 720,00 97 542,00
Wynagrodzenie pracownika 11 253 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 731 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 276 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Luty 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Marzec 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Kwiecień 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Maj 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Czerwiec 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Lipiec 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Sierpień 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Wrzesień 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Październik 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Listopad 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Grudzień 11 253,00 1 098,29 731,45 0,00 286,95 13 369,69 zł
Rocznie 135 036,00 13 179,48 8 777,40 0,00 3 443,40 160 436,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 129 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 338 zł
Całość - kwota brutto 9 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Luty 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Marzec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Kwiecień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Maj 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Czerwiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Lipiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Sierpień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Wrzesień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Październik 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Listopad 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Grudzień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Rocznie 118 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 440,00 16 056,00 102 000,00
Wynagrodzenie pracownika 9 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Luty 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Marzec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Kwiecień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Maj 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Czerwiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Lipiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Sierpień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Wrzesień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Październik 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Listopad 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Grudzień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Rocznie 118 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 923 zł
Zaliczka na podatek 1 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 1 253,00 0,00 8 077,23
Luty 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 2 413,00 0,00 6 917,23
Marzec 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 2 733,00 0,00 6 597,23
Kwiecień 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 2 733,00 0,00 6 597,23
Maj 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 2 733,00 0,00 6 597,23
Czerwiec 10 253,00 0,00 0,00 0,00 922,77 0,00 2 733,00 0,00 6 597,23
Lipiec 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Sierpień 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Wrzesień 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Październik 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Listopad 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Grudzień 10 253,00 176,27 72,24 0,00 922,77 15,08 2 648,00 0,00 6 418,64
Rocznie 123 036,00 1 057,62 433,44 0,00 11 073,24 0,00 30 486,00 0,00 79 895,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 077 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.