Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie chorobowe 292 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 926 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Całość - kwota brutto 11 923 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Luty 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Marzec 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Kwiecień 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Maj 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Czerwiec 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Lipiec 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Sierpień 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Wrzesień 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Październik 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Listopad 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 356,00 9 006,41
Grudzień 11 923,00 1 163,68 178,85 292,11 925,95 10 038,00 424,00 8 938,41
Rocznie 143 076,00 13 964,16 2 146,20 3 505,32 11 111,40 120 456,00 4 340,00 108 008,92
Wynagrodzenie pracownika 11 923 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 775 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 199 zł
Fundusz Pracy (FP) 292 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Luty 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Marzec 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Kwiecień 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Maj 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Czerwiec 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Lipiec 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Sierpień 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Wrzesień 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Październik 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Listopad 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Grudzień 11 923,00 1 163,68 775,00 199,11 304,03 14 364,82 zł
Rocznie 143 076,00 13 964,16 9 300,00 2 389,32 3 648,36 172 377,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 923 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 006 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 006 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 169 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 898 zł
Zaliczka na podatek 584 zł
Całość - kwota brutto 11 249 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Luty 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Marzec 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Kwiecień 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Maj 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Czerwiec 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Lipiec 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Sierpień 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Wrzesień 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Październik 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Listopad 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Grudzień 11 249,00 1 097,90 168,74 0,00 898,41 7 986,00 584,00 8 499,95
Rocznie 134 988,00 13 174,80 2 024,88 0,00 10 780,92 95 832,00 7 008,00 101 999,40
Wynagrodzenie pracownika 11 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 731 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 276 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Luty 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Marzec 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Kwiecień 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Maj 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Czerwiec 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Lipiec 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Sierpień 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Wrzesień 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Październik 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Listopad 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Grudzień 11 249,00 1 097,90 731,19 0,00 286,85 13 364,94 zł
Rocznie 134 988,00 13 174,80 8 774,28 0,00 3 442,20 160 379,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 249 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 338 zł
Całość - kwota brutto 9 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Luty 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Marzec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Kwiecień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Maj 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Czerwiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Lipiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Sierpień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Wrzesień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Październik 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Listopad 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Grudzień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 1 338,00 8 500,00
Rocznie 118 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 440,00 16 056,00 102 000,00
Wynagrodzenie pracownika 9 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Luty 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Marzec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Kwiecień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Maj 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Czerwiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Lipiec 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Sierpień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Wrzesień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Październik 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Listopad 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Grudzień 9 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 838,00 zł
Rocznie 118 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 317 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317,00 0,00 8 928,00
Luty 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,00 0,00 7 655,00
Marzec 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 853,00 0,00 7 392,00
Kwiecień 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 853,00 0,00 7 392,00
Maj 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 853,00 0,00 7 392,00
Czerwiec 10 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 853,00 0,00 7 392,00
Lipiec 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Sierpień 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Wrzesień 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Październik 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Listopad 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Grudzień 10 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 769,00 0,00 7 212,41
Rocznie 122 940,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 31 933,00 0,00 89 425,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 928 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.