Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie chorobowe 208 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 660 zł
Zaliczka na podatek 550 zł
Całość - kwota brutto 8 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Luty 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Marzec 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Kwiecień 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Maj 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Czerwiec 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Lipiec 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Sierpień 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Wrzesień 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Październik 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Listopad 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Grudzień 8 500,00 829,60 127,50 208,25 660,12 7 085,00 550,00 6 124,53
Rocznie 102 000,00 9 955,20 1 530,00 2 499,00 6 602,40 85 020,00 0,00 73 494,36
Wynagrodzenie pracownika 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 553 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 142 zł
Fundusz Pracy (FP) 208 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Luty 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Marzec 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Kwiecień 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Maj 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Czerwiec 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Lipiec 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Sierpień 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Wrzesień 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Październik 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Listopad 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Grudzień 8 500,00 829,60 552,50 141,95 216,75 10 240,80 zł
Rocznie 102 000,00 9 955,20 6 630,00 1 703,40 2 601,00 122 889,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 679 zł
Zaliczka na podatek 724 zł
Całość - kwota brutto 8 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Luty 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Marzec 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Kwiecień 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Maj 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Czerwiec 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Lipiec 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Sierpień 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Wrzesień 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Październik 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Listopad 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Grudzień 8 500,00 829,60 127,50 0,00 678,86 6 034,00 724,00 6 139,96
Rocznie 102 000,00 9 955,20 1 530,00 0,00 8 146,32 72 408,00 540,00 73 679,52
Wynagrodzenie pracownika 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 830 zł
Ubezpieczenie rentowe 553 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 208 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 099 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Luty 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Marzec 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Kwiecień 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Maj 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Czerwiec 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Lipiec 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Sierpień 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Wrzesień 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Październik 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Listopad 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Grudzień 8 500,00 829,60 552,50 0,00 216,75 10 098,85 zł
Rocznie 102 000,00 9 955,20 6 630,00 0,00 2 601,00 121 186,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 099 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 156 zł
Całość - kwota brutto 8 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Luty 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Marzec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Kwiecień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Maj 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Czerwiec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Lipiec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Sierpień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Wrzesień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Październik 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Listopad 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Grudzień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 1 156,00 7 344,00
Rocznie 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 13 872,00 88 128,00
Wynagrodzenie pracownika 8 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Luty 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Marzec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Kwiecień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Maj 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Czerwiec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Lipiec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Sierpień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Wrzesień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Październik 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Listopad 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Grudzień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 zł
Rocznie 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 765 zł
Zaliczka na podatek 833 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 833,00 0,00 6 902,00
Luty 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 1 252,00 0,00 6 483,00
Marzec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 1 942,00 0,00 5 793,00
Kwiecień 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 1 942,00 0,00 5 793,00
Maj 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 1 942,00 0,00 5 793,00
Czerwiec 8 500,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 1 942,00 0,00 5 793,00
Lipiec 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Sierpień 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Wrzesień 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Październik 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Listopad 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Grudzień 8 500,00 176,27 72,24 0,00 765,00 15,08 1 858,00 0,00 5 613,41
Rocznie 102 000,00 1 057,62 433,44 0,00 9 180,00 0,00 21 001,00 0,00 70 237,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 902 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.