Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 850 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 83 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Luty 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Marzec 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Kwiecień 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Maj 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Czerwiec 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Lipiec 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Sierpień 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Wrzesień 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Październik 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Listopad 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Grudzień 1 070,00 104,43 16,05 26,22 83,10 673,00 0,00 840,20
Rocznie 12 840,00 1 253,16 192,60 314,64 0,00 8 076,00 0,00 10 082,40
Wynagrodzenie pracownika 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 18 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Luty 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Marzec 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Kwiecień 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Maj 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Czerwiec 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Lipiec 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Sierpień 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Wrzesień 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Październik 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Listopad 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Grudzień 1 070,00 104,43 69,55 17,87 27,29 1 289,14 zł
Rocznie 12 840,00 1 253,16 834,60 214,44 327,48 15 469,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 90 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 1 129 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Luty 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Marzec 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Kwiecień 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Maj 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Czerwiec 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Lipiec 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Sierpień 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Wrzesień 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Październik 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Listopad 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Grudzień 1 129,00 110,19 16,94 0,00 90,17 802,00 96,00 815,46
Rocznie 13 548,00 1 322,28 203,28 0,00 1 082,04 9 624,00 72,00 9 785,52
Wynagrodzenie pracownika 1 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 28 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Luty 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Marzec 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Kwiecień 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Maj 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Czerwiec 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Lipiec 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Sierpień 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Wrzesień 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Październik 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Listopad 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Grudzień 1 129,00 110,19 73,39 0,00 28,79 1 341,37 zł
Rocznie 13 548,00 1 322,28 880,68 0,00 345,48 16 096,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 129 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 815 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 815 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 984 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Luty 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Marzec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Kwiecień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Maj 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Czerwiec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Lipiec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Sierpień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Wrzesień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Październik 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Listopad 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Grudzień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 134,00 850,00
Rocznie 11 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 444,00 1 608,00 10 200,00
Wynagrodzenie pracownika 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 984 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Luty 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Marzec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Kwiecień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Maj 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Czerwiec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Lipiec 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Sierpień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Wrzesień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Październik 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Listopad 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Grudzień 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 zł
Rocznie 11 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 984 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 854 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Luty 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Marzec 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Kwiecień 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Maj 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Czerwiec 854,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 583,10
Lipiec 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Sierpień 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Wrzesień 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Październik 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Listopad 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Grudzień 854,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 319,51
Rocznie 10 248,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 415,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 583 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.