Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 289 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 915 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 11 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Luty 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Marzec 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Kwiecień 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Maj 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Czerwiec 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Lipiec 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Sierpień 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Wrzesień 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Październik 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Listopad 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Grudzień 11 782,00 1 149,92 176,73 288,66 915,00 9 917,00 346,00 8 905,69
Rocznie 141 384,00 13 799,04 2 120,76 3 463,92 10 980,00 119 004,00 4 152,00 106 868,28
Wynagrodzenie pracownika 11 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 197 zł
Fundusz Pracy (FP) 289 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 195 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Luty 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Marzec 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Kwiecień 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Maj 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Czerwiec 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Lipiec 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Sierpień 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Wrzesień 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Październik 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Listopad 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Grudzień 11 782,00 1 149,92 765,83 196,76 300,44 14 194,95 zł
Rocznie 141 384,00 13 799,04 9 189,96 2 361,12 3 605,28 170 339,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 906 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 906 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 195 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 085 zł
Ubezpieczenie rentowe 167 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 888 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Całość - kwota brutto 11 117 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Luty 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Marzec 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Kwiecień 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Maj 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Czerwiec 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Lipiec 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Sierpień 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Wrzesień 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Październik 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Listopad 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Grudzień 11 117,00 1 085,02 166,76 0,00 887,87 7 892,00 577,00 8 400,35
Rocznie 133 404,00 13 020,24 2 001,12 0,00 10 654,44 94 704,00 6 924,00 100 804,20
Wynagrodzenie pracownika 11 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 085 zł
Ubezpieczenie rentowe 723 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 272 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Luty 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Marzec 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Kwiecień 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Maj 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Czerwiec 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Lipiec 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Sierpień 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Wrzesień 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Październik 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Listopad 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Grudzień 11 117,00 1 085,02 722,61 0,00 283,49 13 208,12 zł
Rocznie 133 404,00 13 020,24 8 671,32 0,00 3 401,88 158 497,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 11 117 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 322 zł
Całość - kwota brutto 9 722 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Luty 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Marzec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Kwiecień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Maj 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Czerwiec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Lipiec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Sierpień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Wrzesień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Październik 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Listopad 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Grudzień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 778,00 1 322,00 8 400,00
Rocznie 116 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 336,00 15 864,00 100 800,00
Wynagrodzenie pracownika 9 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Luty 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Marzec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Kwiecień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Maj 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Czerwiec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Lipiec 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Sierpień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Wrzesień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Październik 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Listopad 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Grudzień 9 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 zł
Rocznie 116 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 296 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 124 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 8 828,00
Luty 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 533,00 0,00 7 591,00
Marzec 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 0,00 7 309,00
Kwiecień 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 0,00 7 309,00
Maj 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 0,00 7 309,00
Czerwiec 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 0,00 7 309,00
Lipiec 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Sierpień 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Wrzesień 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Październik 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Listopad 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Grudzień 10 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 730,00 0,00 7 130,41
Rocznie 121 488,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 31 469,00 0,00 88 437,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ