Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 206 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 652 zł
Zaliczka na podatek 540 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Luty 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Marzec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Kwiecień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Maj 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Czerwiec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Lipiec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Sierpień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Wrzesień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Październik 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Listopad 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Grudzień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 540,00 6 056,01
Rocznie 100 800,00 9 838,08 1 512,00 2 469,60 6 477,12 83 976,00 0,00 72 672,12
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 546 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 206 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Luty 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Marzec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Kwiecień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Maj 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Czerwiec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Lipiec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Sierpień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Wrzesień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Październik 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Listopad 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Grudzień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Rocznie 100 800,00 9 838,08 6 552,00 1 683,36 2 570,40 121 443,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 671 zł
Zaliczka na podatek 716 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Luty 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Marzec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Kwiecień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Maj 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Czerwiec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Lipiec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Sierpień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Wrzesień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Październik 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Listopad 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Grudzień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 716,00 6 067,73
Rocznie 100 800,00 9 838,08 1 512,00 0,00 8 050,44 71 556,00 540,00 72 812,76
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 546 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 206 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Luty 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Marzec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Kwiecień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Maj 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Czerwiec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Lipiec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Sierpień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Wrzesień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Październik 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Listopad 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Grudzień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Rocznie 100 800,00 9 838,08 6 552,00 0,00 2 570,40 119 760,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 142 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Lipiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Sierpień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Wrzesień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Październik 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Listopad 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Grudzień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Rocznie 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 640,00 13 704,00 87 096,00
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Lipiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Sierpień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Wrzesień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Październik 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Listopad 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Grudzień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Rocznie 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 258 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 756 zł
Zaliczka na podatek 822 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 822,00 0,00 6 822,00
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 1 224,00 0,00 6 420,00
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 1 923,00 0,00 5 721,00
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 1 923,00 0,00 5 721,00
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 1 923,00 0,00 5 721,00
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 1 923,00 0,00 5 721,00
Lipiec 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Sierpień 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Wrzesień 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Październik 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Listopad 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Grudzień 8 400,00 176,27 72,24 0,00 756,00 15,08 1 839,00 0,00 5 541,41
Rocznie 100 800,00 1 057,62 433,44 0,00 9 072,00 0,00 20 772,00 0,00 69 374,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 822 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.