Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 206 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 652 zł
Zaliczka na podatek 584 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Luty 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Marzec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Kwiecień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Maj 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Czerwiec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Lipiec 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Sierpień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Wrzesień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Październik 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Listopad 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Grudzień 8 400,00 819,84 126,00 205,80 652,35 6 998,00 584,00 6 012,01
Rocznie 100 800,00 9 838,08 1 512,00 2 469,60 7 828,20 83 976,00 7 008,00 72 144,12
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 546 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 206 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Luty 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Marzec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Kwiecień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Maj 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Czerwiec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Lipiec 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Sierpień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Wrzesień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Październik 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Listopad 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Grudzień 8 400,00 819,84 546,00 140,28 214,20 10 120,32 zł
Rocznie 100 800,00 9 838,08 6 552,00 1 683,36 2 570,40 121 443,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 012 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 671 zł
Zaliczka na podatek 436 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Luty 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Marzec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Kwiecień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Maj 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Czerwiec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Lipiec 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Sierpień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Wrzesień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Październik 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Listopad 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Grudzień 8 400,00 819,84 126,00 0,00 670,87 5 963,00 436,00 6 347,29
Rocznie 100 800,00 9 838,08 1 512,00 0,00 8 050,44 71 556,00 5 232,00 76 167,48
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 820 zł
Ubezpieczenie rentowe 546 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 206 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Luty 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Marzec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Kwiecień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Maj 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Czerwiec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Lipiec 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Sierpień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Wrzesień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Październik 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Listopad 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Grudzień 8 400,00 819,84 546,00 0,00 214,20 9 980,04 zł
Rocznie 100 800,00 9 838,08 6 552,00 0,00 2 570,40 119 760,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 142 zł
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Lipiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Sierpień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Wrzesień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Październik 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Listopad 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Grudzień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720,00 1 142,00 7 258,00
Rocznie 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 640,00 13 704,00 87 096,00
Wynagrodzenie pracownika 8 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Lipiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Sierpień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Wrzesień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Październik 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Listopad 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Grudzień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 zł
Rocznie 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 258 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 1 072 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Luty 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Marzec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Kwiecień 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Maj 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Czerwiec 8 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 072,00 0,00 6 965,66
Lipiec 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 033,00 0,00 6 776,97
Sierpień 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 033,00 0,00 6 776,97
Wrzesień 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 033,00 0,00 6 776,97
Październik 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 033,00 0,00 6 776,97
Listopad 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 1 893,00 0,00 5 916,97
Grudzień 8 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 2 259,00 0,00 5 550,97
Rocznie 100 800,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 14 716,00 0,00 80 369,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 966 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ