Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 048 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Luty 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Marzec 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Kwiecień 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Maj 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Czerwiec 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Lipiec 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Sierpień 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Wrzesień 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Październik 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Listopad 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Grudzień 1 048,00 102,28 15,72 25,68 0,00 654,00 0,00 904,32
Rocznie 12 576,00 1 227,36 188,64 308,16 0,00 7 848,00 0,00 10 851,84
Wynagrodzenie pracownika 1 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 18 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 263 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Luty 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Marzec 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Kwiecień 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Maj 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Czerwiec 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Lipiec 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Sierpień 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Wrzesień 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Październik 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Listopad 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Grudzień 1 048,00 102,28 68,12 17,50 26,73 1 262,63 zł
Rocznie 12 576,00 1 227,36 817,44 210,00 320,76 15 151,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 904 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 263 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 89 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 1 112 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Luty 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Marzec 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Kwiecień 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Maj 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Czerwiec 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Lipiec 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Sierpień 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Wrzesień 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Październik 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Listopad 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Grudzień 1 112,00 108,53 16,68 0,00 88,81 789,00 58,00 839,98
Rocznie 13 344,00 1 302,36 200,16 0,00 1 065,72 9 468,00 696,00 10 079,76
Wynagrodzenie pracownika 1 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Luty 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Marzec 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Kwiecień 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Maj 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Czerwiec 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Lipiec 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Sierpień 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Wrzesień 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Październik 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Listopad 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Grudzień 1 112,00 108,53 72,28 0,00 28,35 1 321,16 zł
Rocznie 13 344,00 1 302,36 867,36 0,00 340,20 15 853,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 112 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Luty 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Marzec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Kwiecień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Maj 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Czerwiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Lipiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Sierpień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Wrzesień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Październik 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Listopad 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Grudzień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Rocznie 11 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 336,00 1 584,00 10 080,00
Wynagrodzenie pracownika 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Luty 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Marzec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Kwiecień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Maj 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Czerwiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Lipiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Sierpień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Wrzesień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Październik 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Listopad 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Grudzień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Rocznie 11 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 840 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Luty 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Marzec 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Kwiecień 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Maj 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Czerwiec 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Lipiec 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Sierpień 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Wrzesień 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Październik 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Listopad 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Grudzień 840,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 576,41
Rocznie 10 080,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 498,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 840 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.