Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 103 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 82 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Luty 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Marzec 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Kwiecień 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Maj 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Czerwiec 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Lipiec 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Sierpień 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Wrzesień 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Październik 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Listopad 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Grudzień 1 056,00 103,07 15,84 25,87 82,01 661,00 0,00 829,21
Rocznie 12 672,00 1 236,84 190,08 310,44 0,00 7 932,00 0,00 9 950,52
Wynagrodzenie pracownika 1 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 103 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 18 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 272 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Luty 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Marzec 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Kwiecień 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Maj 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Czerwiec 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Lipiec 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Sierpień 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Wrzesień 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Październik 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Listopad 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Grudzień 1 056,00 103,07 68,64 17,64 26,93 1 272,28 zł
Rocznie 12 672,00 1 236,84 823,68 211,68 323,16 15 267,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 272 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 17 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 89 zł
Zaliczka na podatek 95 zł
Całość - kwota brutto 1 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Luty 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Marzec 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Kwiecień 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Maj 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Czerwiec 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Lipiec 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Sierpień 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Wrzesień 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Październik 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Listopad 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Grudzień 1 116,00 108,92 16,74 0,00 89,13 792,00 95,00 806,17
Rocznie 13 392,00 1 307,04 200,88 0,00 1 069,56 9 504,00 72,00 9 674,04
Wynagrodzenie pracownika 1 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Luty 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Marzec 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Kwiecień 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Maj 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Czerwiec 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Lipiec 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Sierpień 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Wrzesień 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Październik 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Listopad 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Grudzień 1 116,00 108,92 72,54 0,00 28,46 1 325,92 zł
Rocznie 13 392,00 1 307,04 870,48 0,00 341,52 15 911,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 806 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Luty 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Marzec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Kwiecień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Maj 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Czerwiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Lipiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Sierpień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Wrzesień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Październik 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Listopad 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Grudzień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 132,00 840,00
Rocznie 11 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 336,00 1 584,00 10 080,00
Wynagrodzenie pracownika 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Luty 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Marzec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Kwiecień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Maj 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Czerwiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Lipiec 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Sierpień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Wrzesień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Październik 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Listopad 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Grudzień 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 zł
Rocznie 11 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 573 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 844 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Luty 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Marzec 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Kwiecień 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Maj 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Czerwiec 844,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 573,10
Lipiec 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Sierpień 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Wrzesień 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Październik 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Listopad 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Grudzień 844,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 309,51
Rocznie 10 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 5 295,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 844 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 573 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.