Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie chorobowe 285 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 904 zł
Zaliczka na podatek 843 zł
Całość - kwota brutto 11 644 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Luty 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Marzec 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Kwiecień 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Maj 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Czerwiec 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Lipiec 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Sierpień 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 843,00 8 300,33
Wrzesień 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 1 241,00 7 902,33
Październik 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 2 357,00 6 786,33
Listopad 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 2 357,00 6 786,33
Grudzień 11 644,00 1 136,45 174,66 285,28 904,28 9 798,00 2 357,00 6 786,33
Rocznie 139 728,00 13 637,40 2 095,92 3 423,36 10 851,36 117 576,00 15 056,00 94 663,96
Wynagrodzenie pracownika 11 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 757 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 194 zł
Fundusz Pracy (FP) 285 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Luty 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Marzec 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Kwiecień 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Maj 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Czerwiec 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Lipiec 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Sierpień 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Wrzesień 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Październik 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Listopad 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Grudzień 11 644,00 1 136,45 756,86 194,45 296,92 14 028,68 zł
Rocznie 139 728,00 13 637,40 9 082,32 2 333,40 3 563,04 168 344,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 877 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Całość - kwota brutto 10 984 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Luty 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Marzec 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Kwiecień 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Maj 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Czerwiec 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Lipiec 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Sierpień 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Wrzesień 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Październik 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Listopad 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Grudzień 10 984,00 1 072,04 164,76 0,00 877,25 7 798,00 570,00 8 299,95
Rocznie 131 808,00 12 864,48 1 977,12 0,00 10 527,00 93 576,00 6 840,00 99 599,40
Wynagrodzenie pracownika 10 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 714 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 269 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Luty 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Marzec 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Kwiecień 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Maj 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Czerwiec 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Lipiec 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Sierpień 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Wrzesień 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Październik 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Listopad 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Grudzień 10 984,00 1 072,04 713,96 0,00 280,09 13 050,09 zł
Rocznie 131 808,00 12 864,48 8 567,52 0,00 3 361,08 156 601,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 306 zł
Całość - kwota brutto 9 606 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Luty 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Marzec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Kwiecień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Maj 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Czerwiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Lipiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Sierpień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Wrzesień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Październik 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Listopad 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Grudzień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Rocznie 115 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 220,00 15 672,00 99 600,00
Wynagrodzenie pracownika 9 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Luty 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Marzec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Kwiecień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Maj 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Czerwiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Lipiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Sierpień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Wrzesień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Październik 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Listopad 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Grudzień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Rocznie 115 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 329 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 011 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Luty 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Marzec 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Kwiecień 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Maj 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Czerwiec 10 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 329,00 0,00 8 300,19
Lipiec 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 288,00 0,00 8 095,99
Sierpień 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 288,00 0,00 8 095,99
Wrzesień 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 863,00 0,00 7 520,99
Październik 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 753,00 0,00 6 630,99
Listopad 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 753,00 0,00 6 630,99
Grudzień 10 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 753,00 0,00 6 630,99
Rocznie 120 132,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 20 672,00 0,00 93 407,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ