Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 175 zł
Ubezpieczenie chorobowe 285 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 905 zł
Zaliczka na podatek 876 zł
Całość - kwota brutto 11 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Luty 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Marzec 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Kwiecień 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Maj 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Czerwiec 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Lipiec 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Sierpień 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Wrzesień 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Październik 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Listopad 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Grudzień 11 648,00 1 136,84 174,72 285,38 904,60 9 801,00 876,00 8 270,46
Rocznie 139 776,00 13 642,08 2 096,64 3 424,56 10 513,44 117 612,00 0,00 99 245,52
Wynagrodzenie pracownika 11 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 757 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 195 zł
Fundusz Pracy (FP) 285 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Luty 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Marzec 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Kwiecień 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Maj 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Czerwiec 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Lipiec 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Sierpień 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Wrzesień 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Październik 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Listopad 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Grudzień 11 648,00 1 136,84 757,12 194,52 297,03 14 033,51 zł
Rocznie 139 776,00 13 642,08 9 085,44 2 334,24 3 564,36 168 402,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 937 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 165 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 878 zł
Zaliczka na podatek 936 zł
Całość - kwota brutto 10 988 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Luty 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Marzec 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Kwiecień 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Maj 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Czerwiec 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Lipiec 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Sierpień 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Wrzesień 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Październik 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Listopad 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Grudzień 10 988,00 1 072,43 164,82 0,00 877,57 7 801,00 936,00 7 937,06
Rocznie 131 856,00 12 869,16 1 977,84 0,00 10 530,84 93 612,00 708,00 95 244,72
Wynagrodzenie pracownika 10 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 714 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 269 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Luty 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Marzec 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Kwiecień 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Maj 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Czerwiec 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Lipiec 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Sierpień 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Wrzesień 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Październik 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Listopad 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Grudzień 10 988,00 1 072,43 714,22 0,00 280,20 13 054,85 zł
Rocznie 131 856,00 12 869,16 8 570,64 0,00 3 362,40 156 658,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 937 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 937 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 306 zł
Całość - kwota brutto 9 606 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Luty 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Marzec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Kwiecień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Maj 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Czerwiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Lipiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Sierpień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Wrzesień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Październik 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Listopad 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Grudzień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 685,00 1 306,00 8 300,00
Rocznie 115 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 220,00 15 672,00 99 600,00
Wynagrodzenie pracownika 9 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Luty 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Marzec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Kwiecień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Maj 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Czerwiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Lipiec 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Sierpień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Wrzesień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Październik 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Listopad 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Grudzień 9 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 606,00 zł
Rocznie 115 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 901 zł
Zaliczka na podatek 1 194 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 1 194,00 0,00 7 916,92
Luty 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 2 251,00 0,00 6 859,92
Marzec 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 2 622,00 0,00 6 488,92
Kwiecień 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 2 622,00 0,00 6 488,92
Maj 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 2 622,00 0,00 6 488,92
Czerwiec 10 012,00 0,00 0,00 0,00 901,08 0,00 2 622,00 0,00 6 488,92
Lipiec 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Sierpień 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Wrzesień 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Październik 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Listopad 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Grudzień 10 012,00 176,27 72,24 0,00 901,08 15,08 2 538,00 0,00 6 309,33
Rocznie 120 144,00 1 057,62 433,44 0,00 10 812,96 0,00 29 161,00 0,00 78 588,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 917 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.