Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 645 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 8 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Luty 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Marzec 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Kwiecień 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Maj 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Czerwiec 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Lipiec 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Sierpień 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Wrzesień 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Październik 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Listopad 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Grudzień 8 300,00 810,08 124,50 203,35 644,59 6 912,00 529,00 5 988,48
Rocznie 99 600,00 9 720,96 1 494,00 2 440,20 6 353,28 82 944,00 0,00 71 861,76
Wynagrodzenie pracownika 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Luty 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Marzec 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Kwiecień 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Maj 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Czerwiec 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Lipiec 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Sierpień 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Wrzesień 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Październik 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Listopad 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Grudzień 8 300,00 810,08 539,50 138,61 211,65 9 999,84 zł
Rocznie 99 600,00 9 720,96 6 474,00 1 663,32 2 539,80 119 998,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 988 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 663 zł
Zaliczka na podatek 707 zł
Całość - kwota brutto 8 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Luty 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Marzec 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Kwiecień 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Maj 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Czerwiec 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Lipiec 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Sierpień 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Wrzesień 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Październik 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Listopad 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Grudzień 8 300,00 810,08 124,50 0,00 662,89 5 892,00 707,00 5 995,49
Rocznie 99 600,00 9 720,96 1 494,00 0,00 7 954,68 70 704,00 528,00 71 945,88
Wynagrodzenie pracownika 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Luty 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Marzec 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Kwiecień 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Maj 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Czerwiec 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Lipiec 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Sierpień 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Wrzesień 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Październik 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Listopad 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Grudzień 8 300,00 810,08 539,50 0,00 211,65 9 861,23 zł
Rocznie 99 600,00 9 720,96 6 474,00 0,00 2 539,80 118 334,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 995 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 129 zł
Całość - kwota brutto 8 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Luty 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Marzec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Kwiecień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Maj 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Czerwiec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Lipiec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Sierpień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Wrzesień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Październik 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Listopad 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Grudzień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640,00 1 129,00 7 171,00
Rocznie 99 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 680,00 13 548,00 86 052,00
Wynagrodzenie pracownika 8 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Luty 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Marzec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Kwiecień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Maj 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Czerwiec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Lipiec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Sierpień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Wrzesień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Październik 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Listopad 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Grudzień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 zł
Rocznie 99 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 747 zł
Zaliczka na podatek 812 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 812,00 0,00 6 741,00
Luty 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 1 195,00 0,00 6 358,00
Marzec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 1 904,00 0,00 5 649,00
Kwiecień 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 1 904,00 0,00 5 649,00
Maj 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 1 904,00 0,00 5 649,00
Czerwiec 8 300,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 1 904,00 0,00 5 649,00
Lipiec 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Sierpień 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Wrzesień 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Październik 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Listopad 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Grudzień 8 300,00 176,27 72,24 0,00 747,00 15,08 1 819,00 0,00 5 470,41
Rocznie 99 600,00 1 057,62 433,44 0,00 8 964,00 0,00 20 537,00 0,00 68 517,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 741 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.