Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 830 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 034 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Luty 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Marzec 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Kwiecień 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Maj 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Czerwiec 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Lipiec 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Sierpień 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Wrzesień 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Październik 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Listopad 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Grudzień 1 034,00 100,92 15,51 25,33 0,00 642,00 0,00 892,24
Rocznie 12 408,00 1 211,04 186,12 303,96 0,00 7 704,00 0,00 10 706,88
Wynagrodzenie pracownika 1 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 17 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Luty 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Marzec 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Kwiecień 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Maj 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Czerwiec 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Lipiec 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Sierpień 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Wrzesień 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Październik 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Listopad 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Grudzień 1 034,00 100,92 67,21 17,27 26,36 1 245,76 zł
Rocznie 12 408,00 1 211,04 806,52 207,24 316,32 14 949,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 034 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 892 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 107 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 88 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 1 098 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Luty 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Marzec 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Kwiecień 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Maj 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Czerwiec 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Lipiec 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Sierpień 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Wrzesień 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Październik 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Listopad 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Grudzień 1 098,00 107,16 16,47 0,00 87,69 780,00 57,00 829,68
Rocznie 13 176,00 1 285,92 197,64 0,00 1 052,28 9 360,00 684,00 9 956,16
Wynagrodzenie pracownika 1 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 107 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 27 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 305 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Luty 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Marzec 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Kwiecień 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Maj 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Czerwiec 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Lipiec 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Sierpień 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Wrzesień 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Październik 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Listopad 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Grudzień 1 098,00 107,16 71,37 0,00 28,00 1 304,53 zł
Rocznie 13 176,00 1 285,92 856,44 0,00 336,00 15 654,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 098 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 305 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 961 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Luty 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Marzec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Kwiecień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Maj 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Czerwiec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Lipiec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Sierpień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Wrzesień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Październik 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Listopad 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Grudzień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 131,00 830,00
Rocznie 11 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 228,00 1 572,00 9 960,00
Wynagrodzenie pracownika 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Luty 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Marzec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Kwiecień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Maj 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Czerwiec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Lipiec 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Sierpień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Wrzesień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Październik 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Listopad 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Grudzień 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 zł
Rocznie 11 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 961 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 830 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Luty 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Marzec 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Kwiecień 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Maj 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Czerwiec 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
Lipiec 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Sierpień 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Wrzesień 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Październik 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Listopad 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Grudzień 830,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 566,41
Rocznie 9 960,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 378,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.