Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 172 zł
Ubezpieczenie chorobowe 282 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 893 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 11 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Luty 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Marzec 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Kwiecień 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Maj 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Czerwiec 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Lipiec 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Sierpień 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Wrzesień 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Październik 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Listopad 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Grudzień 11 498,00 1 122,20 172,47 281,70 892,95 9 672,00 326,00 8 702,68
Rocznie 137 976,00 13 466,40 2 069,64 3 380,40 10 715,40 116 064,00 3 912,00 104 432,16
Wynagrodzenie pracownika 11 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 122 zł
Ubezpieczenie rentowe 747 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 192 zł
Fundusz Pracy (FP) 282 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 853 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Luty 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Marzec 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Kwiecień 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Maj 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Czerwiec 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Lipiec 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Sierpień 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Wrzesień 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Październik 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Listopad 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Grudzień 11 498,00 1 122,20 747,37 192,02 293,20 13 852,79 zł
Rocznie 137 976,00 13 466,40 8 968,44 2 304,24 3 518,40 166 233,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 703 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 703 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 853 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 059 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 867 zł
Zaliczka na podatek 563 zł
Całość - kwota brutto 10 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Luty 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Marzec 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Kwiecień 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Maj 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Czerwiec 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Lipiec 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Sierpień 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Wrzesień 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Październik 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Listopad 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Grudzień 10 852,00 1 059,16 162,78 0,00 866,71 7 704,00 563,00 8 200,35
Rocznie 130 224,00 12 709,92 1 953,36 0,00 10 400,52 92 448,00 6 756,00 98 404,20
Wynagrodzenie pracownika 10 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 059 zł
Ubezpieczenie rentowe 705 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 266 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Luty 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Marzec 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Kwiecień 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Maj 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Czerwiec 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Lipiec 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Sierpień 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Wrzesień 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Październik 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Listopad 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Grudzień 10 852,00 1 059,16 705,38 0,00 276,72 12 893,26 zł
Rocznie 130 224,00 12 709,92 8 464,56 0,00 3 320,64 154 719,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 291 zł
Całość - kwota brutto 9 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Luty 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Marzec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Kwiecień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Maj 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Czerwiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Lipiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Sierpień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Wrzesień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Październik 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Listopad 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Grudzień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Rocznie 113 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 116,00 15 492,00 98 400,00
Wynagrodzenie pracownika 9 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Luty 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Marzec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Kwiecień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Maj 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Czerwiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Lipiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Sierpień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Wrzesień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Październik 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Listopad 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Grudzień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Rocznie 113 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 255 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255,00 0,00 8 628,00
Luty 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420,00 0,00 7 463,00
Marzec 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 7 145,00
Kwiecień 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 7 145,00
Maj 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 7 145,00
Czerwiec 9 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 7 145,00
Lipiec 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Sierpień 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Wrzesień 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Październik 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Listopad 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Grudzień 9 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 653,00 0,00 6 966,41
Rocznie 118 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 30 545,00 0,00 86 469,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.