Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 173 zł
Ubezpieczenie chorobowe 282 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 894 zł
Zaliczka na podatek 861 zł
Całość - kwota brutto 11 506 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Luty 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Marzec 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Kwiecień 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Maj 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Czerwiec 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Lipiec 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Sierpień 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Wrzesień 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Październik 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Listopad 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Grudzień 11 506,00 1 122,99 172,59 281,90 893,57 9 679,00 861,00 8 173,95
Rocznie 138 072,00 13 475,88 2 071,08 3 382,80 10 337,76 116 148,00 0,00 98 087,40
Wynagrodzenie pracownika 11 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 748 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 192 zł
Fundusz Pracy (FP) 282 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 13 862 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Luty 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Marzec 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Kwiecień 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Maj 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Czerwiec 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Lipiec 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Sierpień 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Wrzesień 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Październik 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Listopad 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Grudzień 11 506,00 1 122,99 747,89 192,15 293,41 13 862,44 zł
Rocznie 138 072,00 13 475,88 8 974,68 2 305,80 3 520,92 166 349,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 174 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 862 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 060 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 867 zł
Zaliczka na podatek 925 zł
Całość - kwota brutto 10 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Luty 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Marzec 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Kwiecień 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Maj 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Czerwiec 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Lipiec 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Sierpień 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Wrzesień 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Październik 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Listopad 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Grudzień 10 856,00 1 059,55 162,84 0,00 867,02 7 707,00 925,00 7 841,75
Rocznie 130 272,00 12 714,60 1 954,08 0,00 10 404,24 92 484,00 696,00 94 101,00
Wynagrodzenie pracownika 10 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 060 zł
Ubezpieczenie rentowe 706 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 266 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Luty 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Marzec 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Kwiecień 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Maj 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Czerwiec 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Lipiec 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Sierpień 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Wrzesień 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Październik 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Listopad 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Grudzień 10 856,00 1 059,55 705,64 0,00 276,83 12 898,02 zł
Rocznie 130 272,00 12 714,60 8 467,68 0,00 3 321,96 154 776,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 842 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 842 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 291 zł
Całość - kwota brutto 9 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Luty 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Marzec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Kwiecień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Maj 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Czerwiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Lipiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Sierpień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Wrzesień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Październik 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Listopad 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Grudzień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 593,00 1 291,00 8 200,00
Rocznie 113 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 116,00 15 492,00 98 400,00
Wynagrodzenie pracownika 9 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Luty 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Marzec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Kwiecień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Maj 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Czerwiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Lipiec 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Sierpień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Wrzesień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Październik 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Listopad 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Grudzień 9 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 491,00 zł
Rocznie 113 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 890 zł
Zaliczka na podatek 1 164 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 1 164,00 0,00 7 836,81
Luty 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 2 169,00 0,00 6 831,81
Marzec 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 2 567,00 0,00 6 433,81
Kwiecień 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 2 567,00 0,00 6 433,81
Maj 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 2 567,00 0,00 6 433,81
Czerwiec 9 891,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,00 2 567,00 0,00 6 433,81
Lipiec 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Sierpień 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Wrzesień 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Październik 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Listopad 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Grudzień 9 891,00 176,27 72,24 0,00 890,19 15,08 2 483,00 0,00 6 254,22
Rocznie 118 692,00 1 057,62 433,44 0,00 10 682,28 0,00 28 499,00 0,00 77 929,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 837 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.