Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 637 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Całość - kwota brutto 8 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Luty 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Marzec 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Kwiecień 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Maj 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Czerwiec 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Lipiec 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Sierpień 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Wrzesień 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Październik 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Listopad 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Grudzień 8 200,00 800,32 123,00 200,90 636,82 6 826,00 519,00 5 919,96
Rocznie 98 400,00 9 603,84 1 476,00 2 410,80 6 229,44 81 912,00 0,00 71 039,52
Wynagrodzenie pracownika 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 533 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Luty 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Marzec 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Kwiecień 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Maj 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Czerwiec 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Lipiec 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Sierpień 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Wrzesień 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Październik 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Listopad 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Grudzień 8 200,00 800,32 533,00 136,94 209,10 9 879,36 zł
Rocznie 98 400,00 9 603,84 6 396,00 1 643,28 2 509,20 118 552,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 923 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 655 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Całość - kwota brutto 8 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Luty 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Marzec 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Kwiecień 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Maj 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Czerwiec 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Lipiec 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Sierpień 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Wrzesień 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Październik 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Listopad 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Grudzień 8 200,00 800,32 123,00 0,00 654,90 5 821,00 699,00 5 923,26
Rocznie 98 400,00 9 603,84 1 476,00 0,00 7 858,80 69 852,00 528,00 71 079,12
Wynagrodzenie pracownika 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 533 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Luty 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Marzec 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Kwiecień 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Maj 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Czerwiec 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Lipiec 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Sierpień 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Wrzesień 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Październik 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Listopad 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Grudzień 8 200,00 800,32 533,00 0,00 209,10 9 742,42 zł
Rocznie 98 400,00 9 603,84 6 396,00 0,00 2 509,20 116 909,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 923 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 115 zł
Całość - kwota brutto 8 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Luty 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Marzec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Kwiecień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Maj 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Czerwiec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Lipiec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Sierpień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Wrzesień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Październik 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Listopad 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Grudzień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 1 115,00 7 085,00
Rocznie 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 720,00 13 380,00 85 020,00
Wynagrodzenie pracownika 8 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Luty 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Marzec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Kwiecień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Maj 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Czerwiec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Lipiec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Sierpień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Wrzesień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Październik 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Listopad 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Grudzień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 zł
Rocznie 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 085 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 738 zł
Zaliczka na podatek 802 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 802,00 0,00 6 660,00
Luty 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 1 167,00 0,00 6 295,00
Marzec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 1 884,00 0,00 5 578,00
Kwiecień 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 1 884,00 0,00 5 578,00
Maj 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 1 884,00 0,00 5 578,00
Czerwiec 8 200,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 1 884,00 0,00 5 578,00
Lipiec 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Sierpień 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Wrzesień 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Październik 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Listopad 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Grudzień 8 200,00 176,27 72,24 0,00 738,00 15,08 1 800,00 0,00 5 398,41
Rocznie 98 400,00 1 057,62 433,44 0,00 8 856,00 0,00 20 305,00 0,00 67 657,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 660 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.