Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 170 zł
Ubezpieczenie chorobowe 278 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 883 zł
Zaliczka na podatek 847 zł
Całość - kwota brutto 11 364 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Luty 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Marzec 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Kwiecień 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Maj 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Czerwiec 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Lipiec 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Sierpień 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Wrzesień 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Październik 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Listopad 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Grudzień 11 364,00 1 109,13 170,46 278,42 882,54 9 556,00 847,00 8 076,45
Rocznie 136 368,00 13 309,56 2 045,52 3 341,04 10 160,64 114 672,00 0,00 96 917,40
Wynagrodzenie pracownika 11 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 109 zł
Ubezpieczenie rentowe 739 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 190 zł
Fundusz Pracy (FP) 278 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Luty 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Marzec 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Kwiecień 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Maj 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Czerwiec 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Lipiec 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Sierpień 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Wrzesień 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Październik 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Listopad 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Grudzień 11 364,00 1 109,13 738,66 189,78 289,78 13 691,35 zł
Rocznie 136 368,00 13 309,56 8 863,92 2 277,36 3 477,36 164 296,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 076 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 047 zł
Ubezpieczenie rentowe 161 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 856 zł
Zaliczka na podatek 914 zł
Całość - kwota brutto 10 724 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Luty 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Marzec 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Kwiecień 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Maj 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Czerwiec 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Lipiec 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Sierpień 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Wrzesień 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Październik 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Listopad 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Grudzień 10 724,00 1 046,66 160,86 0,00 856,48 7 613,00 914,00 7 746,44
Rocznie 128 688,00 12 559,92 1 930,32 0,00 10 277,76 91 356,00 684,00 92 957,28
Wynagrodzenie pracownika 10 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 047 zł
Ubezpieczenie rentowe 697 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 263 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Luty 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Marzec 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Kwiecień 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Maj 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Czerwiec 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Lipiec 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Sierpień 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Wrzesień 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Październik 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Listopad 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Grudzień 10 724,00 1 046,66 697,06 0,00 273,46 12 741,18 zł
Rocznie 128 688,00 12 559,92 8 364,72 0,00 3 281,52 152 894,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 724 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 746 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 746 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 275 zł
Całość - kwota brutto 9 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Luty 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Marzec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Kwiecień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Maj 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Czerwiec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Lipiec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Sierpień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Wrzesień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Październik 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Listopad 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Grudzień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 1 275,00 8 100,00
Rocznie 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 15 300,00 97 200,00
Wynagrodzenie pracownika 9 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Luty 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Marzec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Kwiecień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Maj 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Czerwiec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Lipiec 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Sierpień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Wrzesień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Październik 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Listopad 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Grudzień 9 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 375,00 zł
Rocznie 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 879 zł
Zaliczka na podatek 1 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 771 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 1 135,00 0,00 7 756,61
Luty 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 2 088,00 0,00 6 803,61
Marzec 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 2 512,00 0,00 6 379,61
Kwiecień 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 2 512,00 0,00 6 379,61
Maj 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 2 512,00 0,00 6 379,61
Czerwiec 9 771,00 0,00 0,00 0,00 879,39 0,00 2 512,00 0,00 6 379,61
Lipiec 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Sierpień 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Wrzesień 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Październik 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Listopad 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Grudzień 9 771,00 176,27 72,24 0,00 879,39 15,08 2 427,00 0,00 6 201,02
Rocznie 117 252,00 1 057,62 433,44 0,00 10 552,68 0,00 27 833,00 0,00 77 284,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 757 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.