Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 198 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 629 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 8 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Luty 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Marzec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Kwiecień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Maj 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Czerwiec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Lipiec 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Sierpień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Wrzesień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Październik 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Listopad 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Grudzień 8 100,00 790,56 121,50 198,45 629,05 6 739,00 509,00 5 851,44
Rocznie 97 200,00 9 486,72 1 458,00 2 381,40 6 104,16 80 868,00 0,00 70 217,28
Wynagrodzenie pracownika 8 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 135 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Luty 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Marzec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Kwiecień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Maj 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Czerwiec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Lipiec 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Sierpień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Wrzesień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Październik 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Listopad 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Grudzień 8 100,00 790,56 526,50 135,27 206,55 9 758,88 zł
Rocznie 97 200,00 9 486,72 6 318,00 1 623,24 2 478,60 117 106,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 647 zł
Zaliczka na podatek 690 zł
Całość - kwota brutto 8 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Luty 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Marzec 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Kwiecień 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Maj 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Czerwiec 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Lipiec 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Sierpień 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Wrzesień 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Październik 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Listopad 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Grudzień 8 100,00 790,56 121,50 0,00 646,91 5 750,00 690,00 5 851,03
Rocznie 97 200,00 9 486,72 1 458,00 0,00 7 762,92 69 000,00 516,00 70 212,36
Wynagrodzenie pracownika 8 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 624 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Luty 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Marzec 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Kwiecień 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Maj 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Czerwiec 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Lipiec 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Sierpień 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Wrzesień 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Październik 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Listopad 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Grudzień 8 100,00 790,56 526,50 0,00 206,55 9 623,61 zł
Rocznie 97 200,00 9 486,72 6 318,00 0,00 2 478,60 115 483,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 624 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 102 zł
Całość - kwota brutto 8 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Luty 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Marzec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Kwiecień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Maj 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Czerwiec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Lipiec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Sierpień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Wrzesień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Październik 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Listopad 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Grudzień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 1 102,00 6 998,00
Rocznie 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 224,00 83 976,00
Wynagrodzenie pracownika 8 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Luty 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Marzec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Kwiecień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Maj 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Czerwiec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Lipiec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Sierpień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Wrzesień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Październik 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Listopad 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Grudzień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00 zł
Rocznie 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 729 zł
Zaliczka na podatek 791 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 791,00 0,00 6 580,00
Luty 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 1 138,00 0,00 6 233,00
Marzec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 1 865,00 0,00 5 506,00
Kwiecień 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 1 865,00 0,00 5 506,00
Maj 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 1 865,00 0,00 5 506,00
Czerwiec 8 100,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 1 865,00 0,00 5 506,00
Lipiec 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Sierpień 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Wrzesień 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Październik 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Listopad 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Grudzień 8 100,00 176,27 72,24 0,00 729,00 15,08 1 780,00 0,00 5 327,41
Rocznie 97 200,00 1 057,62 433,44 0,00 8 748,00 0,00 20 069,00 0,00 66 801,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.