Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 810 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 99 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 79 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 015 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Luty 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Marzec 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Kwiecień 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Maj 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Czerwiec 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Lipiec 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Sierpień 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Wrzesień 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Październik 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Listopad 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Grudzień 1 015,00 99,06 15,23 24,87 78,83 626,00 0,00 797,01
Rocznie 12 180,00 1 188,72 182,76 298,44 0,00 7 512,00 0,00 9 564,12
Wynagrodzenie pracownika 1 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 99 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 17 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 223 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Luty 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Marzec 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Kwiecień 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Maj 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Czerwiec 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Lipiec 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Sierpień 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Wrzesień 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Październik 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Listopad 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Grudzień 1 015,00 99,06 65,98 16,95 25,89 1 222,88 zł
Rocznie 12 180,00 1 188,72 791,76 203,40 310,68 14 674,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 015 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 797 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 797 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 223 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 86 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Całość - kwota brutto 1 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Luty 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Marzec 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Kwiecień 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Maj 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Czerwiec 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Lipiec 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Sierpień 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Wrzesień 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Październik 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Listopad 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Grudzień 1 076,00 105,02 16,14 0,00 85,94 764,00 92,00 777,22
Rocznie 12 912,00 1 260,24 193,68 0,00 1 031,28 9 168,00 72,00 9 326,64
Wynagrodzenie pracownika 1 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Luty 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Marzec 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Kwiecień 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Maj 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Czerwiec 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Lipiec 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Sierpień 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Wrzesień 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Październik 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Listopad 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Grudzień 1 076,00 105,02 69,94 0,00 27,44 1 278,40 zł
Rocznie 12 912,00 1 260,24 839,28 0,00 329,28 15 340,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 777 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 777 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Całość - kwota brutto 938 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Luty 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Marzec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Kwiecień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Maj 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Czerwiec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Lipiec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Sierpień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Wrzesień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Październik 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Listopad 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Grudzień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 128,00 810,00
Rocznie 11 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 1 536,00 9 720,00
Wynagrodzenie pracownika 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 938 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Luty 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Marzec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Kwiecień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Maj 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Czerwiec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Lipiec 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Sierpień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Wrzesień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Październik 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Listopad 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Grudzień 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 zł
Rocznie 11 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 938 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 938 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 814 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Luty 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Marzec 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Kwiecień 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Maj 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Czerwiec 814,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 543,10
Lipiec 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Sierpień 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Wrzesień 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Październik 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Listopad 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Grudzień 814,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 279,51
Rocznie 9 768,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 935,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 814 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 543 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.