Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 168 zł
Ubezpieczenie chorobowe 275 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 872 zł
Zaliczka na podatek 832 zł
Całość - kwota brutto 11 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Luty 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Marzec 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Kwiecień 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Maj 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Czerwiec 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Lipiec 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Sierpień 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Wrzesień 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Październik 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Listopad 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Grudzień 11 222,00 1 095,27 168,33 274,94 871,51 9 433,00 832,00 7 979,95
Rocznie 134 664,00 13 143,24 2 019,96 3 299,28 9 983,52 113 196,00 0,00 95 759,40
Wynagrodzenie pracownika 11 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 729 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 187 zł
Fundusz Pracy (FP) 275 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Luty 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Marzec 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Kwiecień 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Maj 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Czerwiec 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Lipiec 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Sierpień 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Wrzesień 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Październik 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Listopad 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Grudzień 11 222,00 1 095,27 729,43 187,41 286,16 13 520,27 zł
Rocznie 134 664,00 13 143,24 8 753,16 2 248,92 3 433,92 162 243,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 11 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 034 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 846 zł
Zaliczka na podatek 902 zł
Całość - kwota brutto 10 591 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Luty 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Marzec 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Kwiecień 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Maj 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Czerwiec 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Lipiec 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Sierpień 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Wrzesień 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Październik 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Listopad 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Grudzień 10 591,00 1 033,68 158,87 0,00 845,86 7 519,00 902,00 7 650,31
Rocznie 127 092,00 12 404,16 1 906,44 0,00 10 150,32 90 228,00 672,00 91 803,72
Wynagrodzenie pracownika 10 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 034 zł
Ubezpieczenie rentowe 688 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 259 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Luty 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Marzec 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Kwiecień 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Maj 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Czerwiec 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Lipiec 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Sierpień 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Wrzesień 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Październik 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Listopad 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Grudzień 10 591,00 1 033,68 688,42 0,00 270,07 12 583,17 zł
Rocznie 127 092,00 12 404,16 8 261,04 0,00 3 240,84 150 998,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 591 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 259 zł
Całość - kwota brutto 9 259 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Luty 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Marzec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Kwiecień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Maj 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Czerwiec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Lipiec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Sierpień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Wrzesień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Październik 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Listopad 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Grudzień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 1 259,00 8 000,00
Rocznie 111 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 884,00 15 108,00 96 000,00
Wynagrodzenie pracownika 9 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Luty 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Marzec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Kwiecień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Maj 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Czerwiec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Lipiec 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Sierpień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Wrzesień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Październik 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Listopad 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Grudzień 9 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 259,00 zł
Rocznie 111 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 869 zł
Zaliczka na podatek 1 106 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 1 106,00 0,00 7 675,50
Luty 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 2 007,00 0,00 6 774,50
Marzec 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 2 456,00 0,00 6 325,50
Kwiecień 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 2 456,00 0,00 6 325,50
Maj 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 2 456,00 0,00 6 325,50
Czerwiec 9 650,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 2 456,00 0,00 6 325,50
Lipiec 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Sierpień 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Wrzesień 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Październik 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Listopad 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Grudzień 9 650,00 176,27 72,24 0,00 868,50 15,08 2 372,00 0,00 6 145,91
Rocznie 115 800,00 1 057,62 433,44 0,00 10 422,00 0,00 27 169,00 0,00 76 627,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 676 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.