Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 8000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 8 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 621 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Całość - kwota brutto 8 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Luty 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Marzec 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Kwiecień 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Maj 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Czerwiec 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Lipiec 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Sierpień 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Wrzesień 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Październik 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Listopad 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Grudzień 8 000,00 780,80 120,00 196,00 621,29 6 653,00 498,00 5 783,91
Rocznie 96 000,00 9 369,60 1 440,00 2 352,00 5 980,32 79 836,00 0,00 69 406,92
Wynagrodzenie pracownika 8 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 520 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Luty 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Marzec 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Kwiecień 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Maj 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Czerwiec 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Lipiec 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Sierpień 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Wrzesień 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Październik 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Listopad 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Grudzień 8 000,00 780,80 520,00 133,60 204,00 9 638,40 zł
Rocznie 96 000,00 9 369,60 6 240,00 1 603,20 2 448,00 115 660,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 784 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 8000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 8 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 639 zł
Zaliczka na podatek 681 zł
Całość - kwota brutto 8 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Luty 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Marzec 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Kwiecień 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Maj 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Czerwiec 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Lipiec 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Sierpień 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Wrzesień 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Październik 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Listopad 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Grudzień 8 000,00 780,80 120,00 0,00 638,93 5 679,00 681,00 5 778,79
Rocznie 96 000,00 9 369,60 1 440,00 0,00 7 667,16 68 148,00 516,00 69 345,48
Wynagrodzenie pracownika 8 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 520 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Luty 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Marzec 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Kwiecień 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Maj 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Czerwiec 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Lipiec 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Sierpień 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Wrzesień 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Październik 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Listopad 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Grudzień 8 000,00 780,80 520,00 0,00 204,00 9 504,80 zł
Rocznie 96 000,00 9 369,60 6 240,00 0,00 2 448,00 114 057,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 8000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 8 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 088 zł
Całość - kwota brutto 8 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Luty 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Marzec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Kwiecień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Maj 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Czerwiec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Lipiec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Sierpień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Wrzesień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Październik 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Listopad 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Grudzień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 1 088,00 6 912,00
Rocznie 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Wynagrodzenie pracownika 8 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Luty 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Marzec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Kwiecień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Maj 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Czerwiec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Lipiec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Sierpień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Wrzesień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Październik 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Listopad 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Grudzień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 zł
Rocznie 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 912 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 8000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 8 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 720 zł
Zaliczka na podatek 781 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 781,00 0,00 6 499,00
Luty 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 1 110,00 0,00 6 170,00
Marzec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 1 845,00 0,00 5 435,00
Kwiecień 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 1 845,00 0,00 5 435,00
Maj 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 1 845,00 0,00 5 435,00
Czerwiec 8 000,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 1 845,00 0,00 5 435,00
Lipiec 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Sierpień 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Wrzesień 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Październik 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Listopad 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Grudzień 8 000,00 176,27 72,24 0,00 720,00 15,08 1 761,00 0,00 5 255,41
Rocznie 96 000,00 1 057,62 433,44 0,00 8 640,00 0,00 19 837,00 0,00 65 941,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 8 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 499 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.