Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 800 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 786 zł
Ubezpieczenie emerytalne 98 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 78 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 001 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Luty 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Marzec 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Kwiecień 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Maj 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Czerwiec 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Lipiec 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Sierpień 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Wrzesień 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Październik 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Listopad 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Grudzień 1 001,00 97,70 15,02 24,52 77,74 614,00 0,00 786,02
Rocznie 12 012,00 1 172,40 180,24 294,24 0,00 7 368,00 0,00 9 432,24
Wynagrodzenie pracownika 1 001 zł
Ubezpieczenie emerytalne 98 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 17 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 206 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Luty 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Marzec 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Kwiecień 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Maj 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Czerwiec 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Lipiec 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Sierpień 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Wrzesień 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Październik 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Listopad 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Grudzień 1 001,00 97,70 65,07 16,72 25,52 1 206,01 zł
Rocznie 12 012,00 1 172,40 780,84 200,64 306,24 14 472,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 001 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 786 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 786 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 206 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 85 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 1 063 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Luty 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Marzec 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Kwiecień 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Maj 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Czerwiec 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Lipiec 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Sierpień 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Wrzesień 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Październik 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Listopad 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Grudzień 1 063,00 103,75 15,95 0,00 84,90 755,00 91,00 767,80
Rocznie 12 756,00 1 245,00 191,40 0,00 1 018,80 9 060,00 72,00 9 213,60
Wynagrodzenie pracownika 1 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 263 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Luty 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Marzec 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Kwiecień 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Maj 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Czerwiec 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Lipiec 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Sierpień 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Wrzesień 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Październik 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Listopad 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Grudzień 1 063,00 103,75 69,10 0,00 27,10 1 262,95 zł
Rocznie 12 756,00 1 245,00 829,20 0,00 325,20 15 155,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 063 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 768 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 768 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 263 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Luty 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Marzec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Kwiecień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Maj 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Czerwiec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Lipiec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Sierpień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Wrzesień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Październik 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Listopad 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Grudzień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 126,00 800,00
Rocznie 11 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 1 512,00 9 600,00
Wynagrodzenie pracownika 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Luty 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Marzec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Kwiecień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Maj 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Czerwiec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Lipiec 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Sierpień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Wrzesień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Październik 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Listopad 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Grudzień 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 zł
Rocznie 11 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 804 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Luty 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Marzec 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Kwiecień 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Maj 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Czerwiec 804,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 533,10
Lipiec 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Sierpień 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Wrzesień 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Październik 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Listopad 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Grudzień 804,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 269,51
Rocznie 9 648,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 815,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 533 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.