Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 96 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 77 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 987 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Luty 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Marzec 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Kwiecień 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Maj 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Czerwiec 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Lipiec 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Sierpień 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Wrzesień 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Październik 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Listopad 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Grudzień 987,00 96,33 14,81 24,18 76,65 602,00 0,00 775,03
Rocznie 11 844,00 1 155,96 177,72 290,16 0,00 7 224,00 0,00 9 300,36
Wynagrodzenie pracownika 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 96 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 189 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Luty 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Marzec 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Kwiecień 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Maj 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Czerwiec 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Lipiec 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Sierpień 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Wrzesień 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Październik 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Listopad 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Grudzień 987,00 96,33 64,16 16,48 25,17 1 189,14 zł
Rocznie 11 844,00 1 155,96 769,92 197,76 302,04 14 269,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 987 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 775 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 775 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 189 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 84 zł
Zaliczka na podatek 89 zł
Całość - kwota brutto 1 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Luty 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Marzec 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Kwiecień 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Maj 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Czerwiec 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Lipiec 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Sierpień 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Wrzesień 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Październik 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Listopad 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Grudzień 1 049,00 102,38 15,74 0,00 83,78 745,00 89,00 757,70
Rocznie 12 588,00 1 228,56 188,88 0,00 1 005,36 8 940,00 72,00 9 092,40
Wynagrodzenie pracownika 1 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Luty 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Marzec 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Kwiecień 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Maj 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Czerwiec 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Lipiec 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Sierpień 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Wrzesień 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Październik 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Listopad 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Grudzień 1 049,00 102,38 68,19 0,00 26,75 1 246,32 zł
Rocznie 12 588,00 1 228,56 818,28 0,00 321,00 14 955,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 758 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 758 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Luty 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Marzec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Kwiecień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Maj 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Czerwiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Lipiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Sierpień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Wrzesień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Październik 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Listopad 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Grudzień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Rocznie 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 772,00 1 488,00 9 480,00
Wynagrodzenie pracownika 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Luty 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Marzec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Kwiecień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Maj 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Czerwiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Lipiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Sierpień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Wrzesień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Październik 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Listopad 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Grudzień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Rocznie 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 794 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Luty 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Marzec 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Kwiecień 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Maj 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Czerwiec 794,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 523,10
Lipiec 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Sierpień 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Wrzesień 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Październik 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Listopad 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Grudzień 794,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 259,51
Rocznie 9 528,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 695,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 523 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.