Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 96 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 58 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 983 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Luty 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Marzec 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Kwiecień 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Maj 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Czerwiec 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Lipiec 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Sierpień 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Wrzesień 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Październik 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Listopad 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Grudzień 983,00 95,94 14,75 24,08 57,90 598,00 0,00 790,33
Rocznie 11 796,00 1 151,28 177,00 288,96 694,80 7 176,00 0,00 9 483,96
Wynagrodzenie pracownika 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 96 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 184 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Luty 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Marzec 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Kwiecień 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Maj 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Czerwiec 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Lipiec 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Sierpień 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Wrzesień 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Październik 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Listopad 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Grudzień 983,00 95,94 63,90 16,42 25,06 1 184,32 zł
Rocznie 11 796,00 1 151,28 766,80 197,04 300,72 14 211,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 983 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 184 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 83 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 1 045 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Luty 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Marzec 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Kwiecień 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Maj 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Czerwiec 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Lipiec 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Sierpień 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Wrzesień 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Październik 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Listopad 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Grudzień 1 045,00 101,99 15,68 0,00 83,46 742,00 54,00 789,87
Rocznie 12 540,00 1 223,88 188,16 0,00 1 001,52 8 904,00 648,00 9 478,44
Wynagrodzenie pracownika 1 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 102 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 26 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 242 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Luty 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Marzec 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Kwiecień 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Maj 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Czerwiec 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Lipiec 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Sierpień 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Wrzesień 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Październik 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Listopad 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Grudzień 1 045,00 101,99 67,93 0,00 26,65 1 241,57 zł
Rocznie 12 540,00 1 223,88 815,16 0,00 319,80 14 898,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 045 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 242 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Luty 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Marzec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Kwiecień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Maj 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Czerwiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Lipiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Sierpień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Wrzesień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Październik 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Listopad 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Grudzień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,00 124,00 790,00
Rocznie 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 772,00 1 488,00 9 480,00
Wynagrodzenie pracownika 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Luty 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Marzec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Kwiecień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Maj 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Czerwiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Lipiec 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Sierpień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Wrzesień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Październik 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Listopad 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Grudzień 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 zł
Rocznie 10 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 172 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Luty 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Marzec 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Kwiecień 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Maj 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Czerwiec 1 172,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 790,19
Lipiec 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Sierpień 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Wrzesień 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Październik 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Listopad 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Grudzień 1 172,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 544,99
Rocznie 14 064,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 8 011,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 172 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 790 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ