Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 780 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 95 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 56 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 969 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Luty 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Marzec 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Kwiecień 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Maj 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Czerwiec 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Lipiec 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Sierpień 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Wrzesień 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Październik 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Listopad 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Grudzień 969,00 94,57 14,54 23,74 55,86 586,00 0,00 780,29
Rocznie 11 628,00 1 134,84 174,48 284,88 670,32 7 032,00 0,00 9 363,48
Wynagrodzenie pracownika 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 95 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Luty 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Marzec 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Kwiecień 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Maj 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Czerwiec 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Lipiec 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Sierpień 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Wrzesień 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Październik 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Listopad 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Grudzień 969,00 94,57 62,99 16,18 24,71 1 167,45 zł
Rocznie 11 628,00 1 134,84 755,88 194,16 296,52 14 009,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 969 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 16 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 83 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 1 033 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Luty 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Marzec 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Kwiecień 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Maj 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Czerwiec 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Lipiec 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Sierpień 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Wrzesień 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Październik 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Listopad 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Grudzień 1 033,00 100,82 15,50 0,00 82,50 733,00 54,00 780,18
Rocznie 12 396,00 1 209,84 186,00 0,00 990,00 8 796,00 648,00 9 362,16
Wynagrodzenie pracownika 1 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Luty 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Marzec 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Kwiecień 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Maj 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Czerwiec 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Lipiec 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Sierpień 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Wrzesień 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Październik 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Listopad 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Grudzień 1 033,00 100,82 67,15 0,00 26,34 1 227,31 zł
Rocznie 12 396,00 1 209,84 805,80 0,00 316,08 14 727,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 033 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Całość - kwota brutto 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Luty 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Marzec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Kwiecień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Maj 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Czerwiec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Lipiec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Sierpień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Wrzesień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Październik 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Listopad 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Grudzień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 123,00 780,00
Rocznie 10 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 664,00 1 476,00 9 360,00
Wynagrodzenie pracownika 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Luty 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Marzec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Kwiecień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Maj 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Czerwiec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Lipiec 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Sierpień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Wrzesień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Październik 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Listopad 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Grudzień 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 zł
Rocznie 10 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 162 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Luty 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Marzec 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Kwiecień 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Maj 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Czerwiec 1 162,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 780,19
Lipiec 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Sierpień 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Wrzesień 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Październik 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Listopad 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Grudzień 1 162,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 534,99
Rocznie 13 944,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 7 891,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 780 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ