Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 770 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 94 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 74 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 959 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Luty 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Marzec 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Kwiecień 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Maj 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Czerwiec 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Lipiec 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Sierpień 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Wrzesień 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Październik 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Listopad 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Grudzień 959,00 93,60 14,39 23,50 74,48 578,00 0,00 753,03
Rocznie 11 508,00 1 123,20 172,68 282,00 0,00 6 936,00 0,00 9 036,36
Wynagrodzenie pracownika 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 94 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 155 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Luty 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Marzec 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Kwiecień 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Maj 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Czerwiec 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Lipiec 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Sierpień 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Wrzesień 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Październik 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Listopad 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Grudzień 959,00 93,60 62,34 16,02 24,46 1 155,42 zł
Rocznie 11 508,00 1 123,20 748,08 192,24 293,52 13 865,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 753 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 753 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 155 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 100 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 82 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 1 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Luty 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Marzec 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Kwiecień 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Maj 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Czerwiec 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Lipiec 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Sierpień 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Wrzesień 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Październik 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Listopad 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Grudzień 1 023,00 99,84 15,35 0,00 81,70 726,00 87,00 738,99
Rocznie 12 276,00 1 198,08 184,20 0,00 980,40 8 712,00 60,00 8 867,88
Wynagrodzenie pracownika 1 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 100 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 215 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Luty 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Marzec 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Kwiecień 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Maj 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Czerwiec 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Lipiec 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Sierpień 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Wrzesień 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Październik 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Listopad 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Grudzień 1 023,00 99,84 66,50 0,00 26,08 1 215,42 zł
Rocznie 12 276,00 1 198,08 798,00 0,00 312,96 14 585,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 739 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 739 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 215 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 891 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Luty 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Marzec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Kwiecień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Maj 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Czerwiec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Lipiec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Sierpień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Wrzesień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Październik 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Listopad 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Grudzień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 121,00 770,00
Rocznie 10 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 556,00 1 452,00 9 240,00
Wynagrodzenie pracownika 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Luty 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Marzec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Kwiecień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Maj 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Czerwiec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Lipiec 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Sierpień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Wrzesień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Październik 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Listopad 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Grudzień 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 zł
Rocznie 10 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 774 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Luty 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Marzec 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Kwiecień 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Maj 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Czerwiec 774,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 503,10
Lipiec 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Sierpień 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Wrzesień 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Październik 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Listopad 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Grudzień 774,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 239,51
Rocznie 9 288,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 455,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 774 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 503 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.