Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 760 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 92 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 73 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 945 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Luty 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Marzec 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Kwiecień 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Maj 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Czerwiec 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Lipiec 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Sierpień 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Wrzesień 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Październik 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Listopad 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Grudzień 945,00 92,23 14,18 23,15 73,39 565,00 0,00 742,05
Rocznie 11 340,00 1 106,76 170,16 277,80 0,00 6 780,00 0,00 8 904,60
Wynagrodzenie pracownika 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 92 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Luty 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Marzec 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Kwiecień 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Maj 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Czerwiec 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Lipiec 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Sierpień 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Wrzesień 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Październik 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Listopad 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Grudzień 945,00 92,23 61,43 15,78 24,10 1 138,54 zł
Rocznie 11 340,00 1 106,76 737,16 189,36 289,20 13 662,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 945 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 742 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 99 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 81 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Całość - kwota brutto 1 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Luty 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Marzec 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Kwiecień 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Maj 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Czerwiec 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Lipiec 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Sierpień 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Wrzesień 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Październik 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Listopad 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Grudzień 1 010,00 98,58 15,15 0,00 80,66 717,00 86,00 729,57
Rocznie 12 120,00 1 182,96 181,80 0,00 967,92 8 604,00 60,00 8 754,84
Wynagrodzenie pracownika 1 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 99 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 25 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Luty 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Marzec 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Kwiecień 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Maj 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Czerwiec 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Lipiec 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Sierpień 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Wrzesień 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Październik 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Listopad 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Grudzień 1 010,00 98,58 65,65 0,00 25,76 1 199,99 zł
Rocznie 12 120,00 1 182,96 787,80 0,00 309,12 14 399,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 120 zł
Całość - kwota brutto 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Luty 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Marzec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Kwiecień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Maj 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Czerwiec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Lipiec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Sierpień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Wrzesień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Październik 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Listopad 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Grudzień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,00 120,00 760,00
Rocznie 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 448,00 1 440,00 9 120,00
Wynagrodzenie pracownika 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Luty 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Marzec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Kwiecień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Maj 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Czerwiec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Lipiec 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Sierpień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Wrzesień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Październik 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Listopad 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Grudzień 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 zł
Rocznie 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 764 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Luty 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Marzec 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Kwiecień 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Maj 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Czerwiec 764,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 493,10
Lipiec 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Sierpień 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Wrzesień 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Październik 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Listopad 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Grudzień 764,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 229,51
Rocznie 9 168,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 335,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 493 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.