Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 72 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Luty 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Marzec 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Kwiecień 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Maj 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Czerwiec 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Lipiec 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Sierpień 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Wrzesień 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Październik 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Listopad 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Grudzień 931,00 90,87 13,97 22,81 72,30 553,00 0,00 731,05
Rocznie 11 172,00 1 090,44 167,64 273,72 0,00 6 636,00 0,00 8 772,60
Wynagrodzenie pracownika 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 122 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Luty 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Marzec 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Kwiecień 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Maj 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Czerwiec 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Lipiec 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Sierpień 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Wrzesień 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Październik 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Listopad 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Grudzień 931,00 90,87 60,52 15,55 23,74 1 121,68 zł
Rocznie 11 172,00 1 090,44 726,24 186,60 284,88 13 460,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 731 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 122 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 97 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 80 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 997 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Luty 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Marzec 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Kwiecień 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Maj 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Czerwiec 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Lipiec 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Sierpień 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Wrzesień 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Październik 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Listopad 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Grudzień 997,00 97,31 14,96 0,00 79,63 708,00 85,00 720,14
Rocznie 11 964,00 1 167,72 179,52 0,00 955,56 8 496,00 60,00 8 641,68
Wynagrodzenie pracownika 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 97 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Luty 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Marzec 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Kwiecień 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Maj 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Czerwiec 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Lipiec 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Sierpień 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Wrzesień 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Październik 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Listopad 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Grudzień 997,00 97,31 64,81 0,00 25,43 1 184,55 zł
Rocznie 11 964,00 1 167,72 777,72 0,00 305,16 14 214,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 997 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 868 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Luty 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Marzec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Kwiecień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Maj 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Czerwiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Lipiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Sierpień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Wrzesień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Październik 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Listopad 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Grudzień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Rocznie 10 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 328,00 1 416,00 9 000,00
Wynagrodzenie pracownika 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 868 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Luty 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Marzec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Kwiecień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Maj 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Czerwiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Lipiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Sierpień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Wrzesień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Październik 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Listopad 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Grudzień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Rocznie 10 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 868 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 868 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 754 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Luty 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Marzec 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Kwiecień 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Maj 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Czerwiec 754,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 483,10
Lipiec 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Sierpień 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Wrzesień 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Październik 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Listopad 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Grudzień 754,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 219,51
Rocznie 9 048,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 4 215,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 754 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 483 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.