Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 923 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Luty 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Marzec 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Kwiecień 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Maj 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Czerwiec 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Lipiec 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Sierpień 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Wrzesień 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Październik 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Listopad 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Grudzień 923,00 90,08 13,85 22,61 0,00 546,00 0,00 796,46
Rocznie 11 076,00 1 080,96 166,20 271,32 0,00 6 552,00 0,00 9 557,52
Wynagrodzenie pracownika 923 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 15 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 112 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Luty 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Marzec 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Kwiecień 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Maj 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Czerwiec 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Lipiec 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Sierpień 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Wrzesień 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Październik 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Listopad 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Grudzień 923,00 90,08 60,00 15,41 23,53 1 112,02 zł
Rocznie 11 076,00 1 080,96 720,00 184,92 282,36 13 344,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 923 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 796 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 112 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 97 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 79 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 993 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Luty 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Marzec 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Kwiecień 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Maj 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Czerwiec 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Lipiec 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Sierpień 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Wrzesień 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Październik 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Listopad 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Grudzień 993,00 96,92 14,90 0,00 79,31 705,00 52,00 749,87
Rocznie 11 916,00 1 163,04 178,80 0,00 951,72 8 460,00 624,00 8 998,44
Wynagrodzenie pracownika 993 zł
Ubezpieczenie emerytalne 97 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Luty 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Marzec 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Kwiecień 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Maj 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Czerwiec 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Lipiec 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Sierpień 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Wrzesień 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Październik 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Listopad 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Grudzień 993,00 96,92 64,55 0,00 25,32 1 179,79 zł
Rocznie 11 916,00 1 163,04 774,60 0,00 303,84 14 157,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 993 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 868 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Luty 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Marzec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Kwiecień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Maj 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Czerwiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Lipiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Sierpień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Wrzesień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Październik 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Listopad 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Grudzień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 118,00 750,00
Rocznie 10 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 328,00 1 416,00 9 000,00
Wynagrodzenie pracownika 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 868 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Luty 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Marzec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Kwiecień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Maj 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Czerwiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Lipiec 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Sierpień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Wrzesień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Październik 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Listopad 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Grudzień 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 zł
Rocznie 10 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 868 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 868 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 750 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Luty 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Marzec 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Kwiecień 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Maj 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Czerwiec 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Lipiec 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Sierpień 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Wrzesień 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Październik 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Listopad 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Grudzień 750,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 486,41
Rocznie 9 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 418,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 750 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ