Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 88 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 70 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Luty 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Marzec 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Kwiecień 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Maj 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Czerwiec 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Lipiec 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Sierpień 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Wrzesień 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Październik 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Listopad 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Grudzień 903,00 88,13 13,55 22,12 70,13 529,00 0,00 709,07
Rocznie 10 836,00 1 057,56 162,60 265,44 0,00 6 348,00 0,00 8 508,84
Wynagrodzenie pracownika 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 88 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 15 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Luty 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Marzec 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Kwiecień 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Maj 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Czerwiec 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Lipiec 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Sierpień 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Wrzesień 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Październik 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Listopad 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Grudzień 903,00 88,13 58,70 15,08 23,02 1 087,93 zł
Rocznie 10 836,00 1 057,56 704,40 180,96 276,24 13 055,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 709 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 95 zł
Ubezpieczenie rentowe 15 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 77 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Luty 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Marzec 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Kwiecień 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Maj 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Czerwiec 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Lipiec 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Sierpień 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Wrzesień 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Październik 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Listopad 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Grudzień 970,00 94,67 14,55 0,00 77,47 689,00 83,00 700,63
Rocznie 11 640,00 1 136,04 174,60 0,00 929,64 8 268,00 60,00 8 407,56
Wynagrodzenie pracownika 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 95 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 152 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Luty 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Marzec 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Kwiecień 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Maj 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Czerwiec 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Lipiec 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Sierpień 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Wrzesień 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Październik 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Listopad 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Grudzień 970,00 94,67 63,05 0,00 24,74 1 152,46 zł
Rocznie 11 640,00 1 136,04 756,60 0,00 296,88 13 829,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 701 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 701 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 152 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Całość - kwota brutto 845 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Luty 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Marzec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Kwiecień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Maj 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Czerwiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Lipiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Sierpień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Wrzesień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Październik 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Listopad 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Grudzień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Rocznie 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 112,00 1 380,00 8 760,00
Wynagrodzenie pracownika 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Luty 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Marzec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Kwiecień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Maj 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Czerwiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Lipiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Sierpień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Wrzesień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Październik 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Listopad 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Grudzień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Rocznie 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 845 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 734 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Luty 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Marzec 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Kwiecień 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Maj 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Czerwiec 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 463,10
Lipiec 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Sierpień 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Wrzesień 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Październik 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Listopad 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Grudzień 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 199,51
Rocznie 8 808,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 975,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 463 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.