Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 87 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Luty 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Marzec 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Kwiecień 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Maj 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Czerwiec 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Lipiec 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Sierpień 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Wrzesień 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Październik 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Listopad 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Grudzień 895,00 87,35 13,43 21,93 0,00 522,00 0,00 772,29
Rocznie 10 740,00 1 048,20 161,16 263,16 0,00 6 264,00 0,00 9 267,48
Wynagrodzenie pracownika 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 87 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 15 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Luty 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Marzec 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Kwiecień 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Maj 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Czerwiec 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Lipiec 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Sierpień 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Wrzesień 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Październik 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Listopad 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Grudzień 895,00 87,35 58,18 14,95 22,83 1 078,31 zł
Rocznie 10 740,00 1 048,20 698,16 179,40 273,96 12 939,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 772 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 772 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 94 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 77 zł
Zaliczka na podatek 50 zł
Całość - kwota brutto 966 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Luty 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Marzec 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Kwiecień 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Maj 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Czerwiec 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Lipiec 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Sierpień 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Wrzesień 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Październik 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Listopad 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Grudzień 966,00 94,28 14,49 0,00 77,15 686,00 50,00 730,08
Rocznie 11 592,00 1 131,36 173,88 0,00 925,80 8 232,00 600,00 8 760,96
Wynagrodzenie pracownika 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 94 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 24 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Luty 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Marzec 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Kwiecień 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Maj 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Czerwiec 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Lipiec 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Sierpień 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Wrzesień 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Październik 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Listopad 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Grudzień 966,00 94,28 62,79 0,00 24,64 1 147,71 zł
Rocznie 11 592,00 1 131,36 753,48 0,00 295,68 13 772,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 966 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Całość - kwota brutto 845 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Luty 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Marzec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Kwiecień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Maj 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Czerwiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Lipiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Sierpień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Wrzesień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Październik 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Listopad 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Grudzień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 115,00 730,00
Rocznie 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 112,00 1 380,00 8 760,00
Wynagrodzenie pracownika 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Luty 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Marzec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Kwiecień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Maj 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Czerwiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Lipiec 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Sierpień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Wrzesień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Październik 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Listopad 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Grudzień 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 zł
Rocznie 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 845 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 730 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Luty 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Marzec 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Kwiecień 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Maj 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Czerwiec 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00
Lipiec 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Sierpień 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Wrzesień 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Październik 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Listopad 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Grudzień 730,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 466,41
Rocznie 8 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 178,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.